ΕΓΙΝΕ ΔΕΚΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 152 Η ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

 

Άνοιξε ο δρόμος για χορήγηση οικονομικού βοηθήματος ύψους 1.000 ευρώ από τον Δήμο Προσοτσάνης σε οικονομικά αδύναμες οικογένειες οι οποίες αποκτούν παιδί. Συγκεκριμένα δικαιούχοι του επιδόματος θα είναι γονείς και δημότες του Δήμου Προσοτσάνης που έχουν ετήσιο καθαρό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα που δεν υπερβαίνει το ποσό των 16.000 ευρώ και για τις μονογονεϊκές οικογένειες το ποσό των 10.000 ευρώ.

Η συγκεκριμένη απόφαση είχε ληφθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Προσοτσάνης στις 21 Δεκεμβρίου 2021 και αφορούσε έγκριση απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την 17η αναμόρφωση του προϋπολογισμού, στον οποίο είχε εγγραφεί νέος κωδικός εξόδων για «Καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμες οικογένειες για γέννηση παιδιού», με πίστωση 30.000 ευρώ. Στη συνέχεια, στο πλαίσιο υποχρεωτικού ελέγχου νομιμότητας η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ακυρώθηκε από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης. Ο Δήμος Προσοτσάνης προσέφυγε κατά της ακύρωσης της απόφασης στην αρμόδια Επιτροπή του Άρθρου 152, η οποία αποδέχτηκε την προσφυγή και ακύρωσε την απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης με την οποία ακυρωνόταν η σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Προσοτσάνης.

Η συνεδρίαση της Επιτροπής πραγματοποιήθηκε στις 29 Μαρτίου 2022 και ενώπιον της Επιτροπής εμφανίστηκαν ο Δήμαρχος Προσοτσάνης κ. Θόδωρος Αθανασιάδης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Προσοτσάνης κ. Μάρκος Σταυρίδης και η πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου κ. Ιουλία Ευαγγελίδου, οι οποίοι ανάπτυξαν προφορικά τις απόψεις τους.

Στην εισήγηση του Δημάρχου Προσοτσάνης κ. Αθανασιάδη η οποία αφορούσε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την χορήγηση του οικονομικού βοηθήματος, αναφέρεται πως η ανάγκη οικονομικής ενίσχυσης ύψους 1.000 ευρώ σε οικονομικά αδύναμες οικογένειες που είναι κάτοικοι και δημότες του Δήμου αυτού και αποκτούν τέκνο συνάγεται από τις ακόλουθες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες: «…η μείωση της ζήτησης, η αβεβαιότητα στην αγορά εργασίας, η αστάθεια και οι γενικότερες πρωτόγνωρες συνθήκες σε επαγγελματικό και διαπροσωπικό επίπεδο που δημιούργησε η πανδημική κρίση του κορονοϊού κατά το έτος 2020 μέχρι σήμερα επιδείνωσαν σημαντικά τις οικονομικές δυσκολίες που ήδη αντιμετώπιζαν τα οικονομικά αδύναμα ζευγάρια στην προσπάθειά τους να δημιουργήσουν οικογένειες και να τεκνοποιήσουν. Ο Δήμος Προσοτσάνης αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες αυτές προτίθεται να στηρίξει οικονομικά αυτά τα ζευγάρια μέσα στην εξαιρετική και δύσκολη συγκυρία που δημιουργήθηκε από την πανδημία του κορωνοϊού δίνοντάς τους ταυτόχρονα ένα κίνητρο να δημιουργήσουν οικογένειες και ενθαρρύνοντας τους να κάνουν παιδιά».

Η Επιτροπή του Άρθρου 152 στην απόφασή της ανέφερε πως «είναι κοινώς γνωστό ότι οι ως άνω συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία covid-19 και που αποκλίνουν από τις συνηθισμένες, συνθέτουν τη συνδρομή ιδιαίτερων περιστάσεων που καθιστούν αναγκαία την επέμβαση των αρχών του Δήμου για την αντιμετώπισή τους ειδικά όσον αφορά την κατηγορία των οικονομικά αδύναμων ζευγαριών που προτίθενται να τεκνοποιήσουν». Για το λόγο αυτό θεωρήθηκε ως εσφαλμένη η απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.