ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Δ. ΔΡΑΜΑΣ «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΜΑΣ»

 

Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρίες ΚΔΑΠμεΑ Δήμου Δράμας «Το Χαμόγελό μας», που υλοποιείται από την Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α Δ. Δράμας, συμμετέχει στο πλαίσιο της Πανελλαδικής εθελοντικής Εκστρατείας για το περιβάλλον LET’S DO IT GREECE.

Στον Δήμο Δράμας για το Let’s do it Greece-ΜΙΑ ΑΝΑΣΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΜΑ θα υπάρχει διαθέσιμος Ειδικός Κάδος Ανακύκλωσης μπαταριών από Δευτέρα 23 Απριλίου 2018 και καθόλη τη διάρκεια του έτους μέσα στον χώρο του  ΚΔΑΠμεΑ Δήμου Δράμας στην οδό Χελμού 14 στην Περιοχή Ανάπλασης Δράμας.