ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν.Δ. ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Ερώτηση κατέθεσε ο Αν. Γενικός Γραμματέας της Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας και  Βουλευτής Ν. Δράμας κ. Δημήτρης Κυριαζίδης προς τους Υπουργούς Υγείας κ. Ανδρέα Ξανθό και Μεταναστευτικής Πολιτικής κ. Ιωάννη Μουζάλα σχετικά με τη διαμαρτυρία του Ιατρικού Συλλόγου Δράμας για την υγειονομική περίθαλψη των προσφύγων της ΒΙ.ΠΕ.

Εγείρονται καίρια ερωτήματα σχετικά με το σύννομο της αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής να ρυθμίζει ζητήματα που άπτονται της δημόσιας υγείας, της ιατροφαρμακευτικής φροντίδας και της αδειοδότησης ιατρείων αφ’ ης στιγμής ο Ιατρικός Σύλλογος έχει την καθ’ ύλην αρμοδιότητα της αδειοδότησης ιατρείων και τον έλεγχο για την ασφαλή παροχή των ιατρικών υπηρεσιών στα όρια του Ν. Δράμας.

H ερώτηση έχει ως εξής:

Θέμα: «Διαμαρτυρία Ιατρικού Συλλόγου Δράμας για την υγειονομική περίθαλψη των προσφύγων της ΒΙΠΕ»

Αξιότιμοι κ. Υπουργοί,

Συνημμένως σας καταθέτω τo υπ’ αριθμ. πρωτ. 200/5-5-2017 έγγραφo του Ιατρικού Συλλόγου Δράμας, ο οποίος θέτει σειρά σοβαρών ζητημάτων όσον αφορά τον τρόπο επιλογής και ανάθεσης σε μη κυβερνητική οργάνωση του έργου της παροχής ιατροφαρμακευτικής φροντίδας στους φιλοξενουμένους στην ΒΙ.ΠΕ. Δράμας πρόσφυγες, ενέργεια με την οποία παραγκωνίστηκε ουσιαστικά ο καθ’ ύλην αρμόδιος θεσμικά Ιατρικός Σύλλογος, η γνώμη του οποίου και δεν ζητήθηκε, αγνοώντας κατ’ αποτέλεσμα η Πολιτεία την όλη συμβολή, εμπλοκή και προσφορά του στο θέμα. Εγείρει δε με την επιστολή του αυτή καίρια ερωτήματα σχετικά με το σύννομο της αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής να ρυθμίζει ζητήματα που άπτονται της δημόσιας υγείας, της ιατροφαρμακευτικής φροντίδας και της αδειοδότησης ιατρείων αφ’ ης στιγμής αυτός έχει την καθ’ ύλην αρμοδιότητα της αδειοδότησης των ιατρείων και τον έλεγχο για την ασφαλή παροχή των ιατρικών υπηρεσιών στα όρια του Ν. Δράμας. Ταυτόχρονα αιτείται ευλόγως όπως του ανατεθεί μέσω του Ινστιτούτου του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας των προσφύγων, καθώς υφίσταται και σχετική χρηματοδότηση για απασχόληση μελών του στο ιατρείο του χώρου φιλοξενίας.

Εν όψει των ανωτέρω, ερωτώνται οι συναρμόδιοι Υπουργοί:

  1. Με ποια διαδικασία πραγματοποιήθηκε η επιλογή και ανάθεση στους «ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ» της φροντίδας της υγείας των προσφύγων του κέντρου φιλοξενίας στην ΒΙ.ΠΕ. Δράμας; Για ποιο λόγο δεν ερωτήθηκε ο Ιατρικός Σύλλογος Δράμας και γιατί εν τέλει υποβαθμίζεται ο ρόλος του θεσμικού αυτού φορέα;
  2. Με ποια διαδικασία έχουν αδειοδοτηθεί τα ιατρεία της εν λόγω ΜΚΟ από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής; Τυγχάνει το τελευταίο αρμόδιο για την χορήγηση τέτοιων αδειών; Ποια η θέση του Υπουργείου Υγείας στο ζήτημα αυτό;
  3. Θα ικανοποιηθεί το δίκαιο αίτημα του Ιατρικού Συλλόγου Δράμας να του ανατεθεί επίσημα, μέσω του Ινστιτούτου του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας των προσφύγων εν όψει και της χρηματοδότησης που έχει επιτύχει; Και εάν ναι, πότε;