Σήμερα, Πέμπτη 26 Μαρτίου 2020, είναι προγραμματισμένη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η οποία, όμως, λόγω των έκτακτων συνθηκών λόγω κορωνοϊού και με βάση όσων προβλέπονται σε σχετική Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, δεν θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία των Περιφερειακών Συμβούλων, αλλά δια περιφοράς. Άλλωστε, προηγήθηκε σχετική συνεννόηση του Προέδρου του σώματος κ. Χρήστου Παπαθεοδώρου με τους επικεφαλής όλων των παρατάξεων.

Η δια περιφοράς συνεδρίαση κρίνεται αναγκαία, διότι πρέπει να ληφθούν αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αφού η ενδεχόμενη αναβολή λήψης αποφάσεων συνεπάγεται κινδύνους για την εύρυθμη λειτουργία της Περιφέρειας. Για την ορθή πραγματοποίηση της διαδικασίας πρέπει να συμμετάσχουν στην δια περιφοράς λήψη αποφάσεων τα δύο τρίτα των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Έτσι, οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι καλούνται έως τη συγκεκριμένη ημέρα να αποστείλουν τις θέσεις τους σας (θετική ή αρνητική ψήφος ή λευκή ψήφος ή αποχή από τη ψηφοφορία) για κάθε ένα από τα 43 θέματα της ημερήσιας διάταξης, λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις που τους έχουν αποσταλεί.

Επίσης, έγινε γνωστό ότι για προφανείς λόγους, οι κατατεθείσες επερωτήσεις πρόκειται να απαντηθούν στην πρώτη κανονική Συνεδρίαση που θα λάβει χώρα μετά την κατάργηση των ιδιαίτερων μέτρων που επεβλήθησαν. Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου θα ανακοινώσει στο σώμα στη πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, το περιεχόμενο όλων των αποφάσεων που θα ληφθούν κατά τη δια περιφοράς διαδικασία.