Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΔ Τάσος Χατζηγιάννης με τον Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών της δημοτικής επιχείρησης Χριστόδουλο Βογιατζή

Ο Διευθυντής των Τεχνικών Υπηρεσιών της ΔΕΥΑΔ κ. Χριστόδουλος Βογιταζής, σε ανάρτησή του σχετικά με την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τον έλεγχο των υδραυλικών λειτουργικών παραμέτρων και του υδατικού ισοζυγίου των ζωνών υδροδότησης σε υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς και διανομής νερού του Δήμου Δράμας», ανέφερε τα εξής:

Η Δ.Ε.Υ.Α. Δράμας ξεκίνησε την υλοποίηση της πράξης του θέματος που αφορά σε ένα από τους βασικούς άξονες που έχει θέση η υπηρεσία και αφορά στον έλεγχο του υδατικού ισοζυγίου, δηλαδή στον έλεγχο του νερού που αντλούμε και του νερού που χρεώνεται στους καταναλωτές.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας αυτής, της ορθολογικής διαχείρισης και της μείωσης των απωλειών, η Δ.Ε.Υ.Α. Δράμας υλοποιεί το πρώτο της έργο με την προμήθεια και εγκατάσταση σύγχρονου ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την καταγραφή των καταναλώσεων.

Οι επιδιωκόμενοι στόχοι της Υπηρεσίας μέσω της εγκατάστασης του περιγραφόμενου συστήματος είναι:

  • Να εγκαταστήσει αυτοματοποιημένα συστήματα μέτρησης – καταγραφής της κατανάλωσης και άμεσης ενημέρωσης σε περίπτωση κρίσιμων καταστάσεων σε 24ώρη βάση.
  • Να εξασφαλίσει την τηλεμετάδοση των δεδομένων και τον αυτοματοποιημένο υπολογισμό του υδατικού ισοζυγίου.
  • Να διασφαλίσει την αναγνώριση των ποιοτικών και ποσοτικών διαφοροποιήσεων του παρεχόμενου νερού προς κατανάλωση, με σκοπό την έγκαιρη προειδοποίηση και τη λήψη μέτρων για την προστασία των υδρευόμενων πολιτών.
  • Να αναπτύξει δίκτυο πληροφόρησης πραγματικού χρόνου αναφορικά με τη μέτρηση των καταναλώσεων και των συναγερμών στις απολήξεις των δικτύων.
  • Να αξιολογήσει την υλοποίηση και επάρκειατων μεθοδολογικών προτύπων σε ανταπόκριση με τις τοπικές ανάγκες και τις νομοθετικές απαιτήσεις.
  • Να επιτηρούνται συνεχώς και θα αποστέλλονται στον Κεντρικό Σταθμό από τους απομακρυσμένους σταθμούς τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

o Καταναλώσεις

o Ύπαρξη ανάστροφης παροχής

o Ύπαρξη διαρροής εντός της οικίας

o Ύπαρξη θραύσης εντός της οικίας

o Ύπαρξη διαρροής στο δίκτυο

o Ύπαρξη θραύσης στο δίκτυο

o Μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση

o Κακόβουλη πράξη

o Ύπαρξη αέρα στο δίκτυο

o Ύπαρξη φερτών υλικών στο δίκτυο

Να παρακολουθούνται τα κρίσιμα ποιοτικά χαρακτηριστικά του νερού μέσω φορητής διάταξης.

Η πράξη χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών «Αντώνης Τρίτσης» και η χρηματοδότηση ανέρχεται σε 3.409.714,80 € ευρώ.

 

Για τη Δ.Ε.Υ.Α. Δράμας

Βογιατζής Χριστόδουλος

Δ/ντης Τ.Υ. Δ.Ε.Υ.Α.Δ.