ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟ ΣΤΗ ΔΕΚΠΟΤΑ – ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΑΣΟΥ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΕΡΓΑΣΙΑ…ΣΥΝ»

 

 

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΣΠΥΡΟΣ ΛΑΤΣΑΣ

 

 

Το ζήτημα του καταλογισμού στη ΔΕΚΠΟΤΑ του Δήμου Δράμας για το έτος 2015 εις βάρος του πρώην Προέδρου της επιχείρησης κ. Τάσου Χατζηκυριακίδη και δύο υπαλλήλων ήρθε στην τοπική επικαιρότητα μετά από αναφορά που έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο την Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2018 από τον επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης. Βέβαια, τότε ειπώθηκε πως ο καταλογισμός είναι αθροιστικά ποσού περίπου 700.000 ευρώ, γεγονός, όμως, που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Η αλήθεια είναι ότι πράγματι υπάρχει καταλογισμός, αλλά αφορά πολύ μικρότερο ποσό. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ασφαλείς δημοσιογραφικές πληροφορίες, έχει καταλογιστεί «εις ολόκληρο και εις ακέραιο» (όπως είναι η νομική ορολογία) ποσό 190.000 ευρώ στον πρώην Πρόεδρο κ. Χατζηκυριακίδη και σε δύο υπαλλήλους, ενώ επιπλέον ποσό περίπου 100.000 ευρώ έχει καταλογιστεί σε έναν από τους δύο προαναφερθέντες υπηρεσιακούς υπαλλήλους. Δηλαδή, συνολικά ο καταλογισμός φτάνει στις 290.000 ευρώ, με ένα μέρος αυτού του ποσού (τις 190.000 ευρώ) να αφορά τον πρώην Πρόεδρο και τους δύο υπαλλήλους της επιχείρησης.

Από την πρώτη στιγμή έγινε σαφές και δεν αμφισβητείται από κανέναν ότι το ποσό που καταλογίστηκε δεν αφορά σε ταμειακό έλλειμμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα μέρος του ποσού αφορά σε διαφορά αναντιστοιχία ενταλμάτων και γραμματίων όσον αφορά την απόδοση ασφαλιστικών εισφορών, οι οποίες όμως έχουν αποδοθεί και για αυτό η ΔΕΚΠΟΤΑ έχει καθαρή ασφαλιστική ενημερότητα. Επίσης, ένα άλλο μέρος του ποσού καταλογισμού αφορά σε μικρού ύψους δαπάνες, για τις οποίες υπήρξε τυπική ανακολουθία στις πράξεις (π.χ. οι αναρτήσεις στο πρόγραμμα «Διαύγεια»).

Για το συγκεκριμένο θέμα η εφημερίδα «Εργασία… συν» ζήτησε την άποψη του πρώην Προέδρου της ΔΕΚΠΟΤΑ κ. Τάσου Χατζηκυριακίδη, ο οποίος ανέφερε:

«Όσον αφορά για την πράξη καταλογισμού και το ποσό που αναφέρθηκε στα Μέσα, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Είναι πολύ μικρότερο, απλά τεχνηέντως για καθαρά πολιτικούς λόγους και δημιουργία εντυπώσεων από κάποιους, αθροιστικά συνυπολογίστηκε. Πρόκειται καθαρά για τυπικές ανακολουθίες στην άσκηση καθημερινής εκτέλεσης των καθηκόντων των υπαλλήλων. Δεν τίθεται το παραμικρό θέμα κακοδιαχείρισης. Θα ασκηθούν όλα τα ένδικα μέσα, έτσι ώστε στα αρμόδια όργανα που πρέπει να φανεί το αληθές των λεγομένων μου και να ακυρωθεί ο όποιος καταλογισμός τελικώς βεβαιωθεί. Ότι όντως πρόκειται για τυπικές ανακολουθίες στα πλαίσια της καθημερινής λειτουργίας της οικονομικής υπηρεσίας της επιχείρησης».

Σε ερώτηση της εφημερίδας «Εργασία… συν» για το αν σκοπεύει να κινηθεί νομικά κατά αυτών που ανέφεραν αρχικά ότι ο καταλογισμός αφορά ποσό μεγαλύτερο ύψους, ο κ. Χατζηκυριακίδης απάντησε:

«Προς το παρόν, επειδή όπως ειπώθηκε υπάρχουν άνθρωποι πίσω από αυτά και οικογένειες και όλοι είμαστε λίγο πολύ γνωστοί για το ποιόν μας, αυτό που προέχει για όλους μας, και για μένα και για τους υπαλλήλους είναι να διευθετηθεί το συγκεκριμένο ζήτημα στο Ελεγκτικό Συνέδριο για να συνεχίσουμε απρόσκοπτα την καθημερινότητά μας και τη ζωή μας».