Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ) έχει προκηρύξει την πρόσληψη συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για εποχικές ανάγκες που έχουν προκύψει στις περιοχές της Χαλκίδας, της Δράμας και του Κιλκίς.

Επιπλέον, ο ΔΕΔΔΗΕ «τρέχει» και προκήρυξη για την πρόσληψη 100 υπαλλήλων αορίστου χρόνου, για της ανάγκες σε Αχαΐα, Θεσσαλονίκη, Πειραιά και Φθιώτιδα.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων και στις τρεις προκηρύξεις ορίζεται η Πέμπτη, 11 Ιουνίου  2021.

ΔΕΔΔΗΕ Χαλκίδας

Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. για την περιοχή της Χαλκίδας, ανακοινώνει την πρόσληψη οκτώ (8) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι οι εξής:

 • ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών – 2 θέσεις
 • ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων – 6 θέσεις

Αναλυτικά η προκήρυξη

ΔΕΔΔΗΕ Κιλκίς

Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. για την περιοχή του Κιλκίς ανακοινώνει την πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι οι εξής:

 1. ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (Τ1/Α)
 2. ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (Τ3/Α)
 3. ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α)
 4. ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού (Υπάλληλοι Γραφείου)

Αναλυτικά η προκήρυξη

ΔΕΔΔΗΕ Δράμας

Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. για την περιοχή της Δράμας, ανακοινώνει την πρόσληψη δύο (2) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι οι εξής:

 1. ΤΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ3/Α)
 2. ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού (Υπάλληλοι Γραφείου) ΔΟ3/Α

Αναλυτικά η προκήρυξη

Προσλήψεις αορίστου χρόνου στη ΔΕΔΔΗΕ

Παράλληλα η ΔΕΔΔΗΕ έχει προκηρύξει την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατό (100) συνολικά θέσεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Διεύθυνση Ειδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου και ειδικότερα:

 • Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ (26) θέσεις.
  Ειδικοτήτων απασχόλησης: ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ
 • Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ (26) θέσεις.
  Ειδικότητας απασχόλησης : ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ TΕ
 • Γ΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ (48) θέσεις.
  Ειδικότητας απασχόλησης: ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΔΕ

Η εν λόγω Προκήρυξη αφορά σε απλό προσωπικό ΠΕ, ΤΕ, καθώς και σε προσωπικό ΔΕ που θα καλύψει θέσεις σε εισαγωγικό επίπεδο.

Οι θέσεις εργασίας κατανέμονται στις Διευθύνσεις Ειδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου Αχαΐας, Θεσσαλονίκης, Πειραιώς και Φθιώτιδας.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής αρχίζει στις 28 Μαΐου 2021, ημέρα Παρασκευή και λήγει στις 17 Ιουνίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.

Πηγή: alfavita.gr