Από Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020 και μέχρι της έκδοσης νεότερης ανακοίνωσης, η συναλλαγή με το κοινό θα γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και ΜΟΝΟ με ραντεβού, τηλεφωνικά, με τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και με FAX.

Τυχόν αιτούμενα πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κτλ θα αποστέλλονται στον φορολογούμενο αποκλειστικά μέσω e-mail και εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί, θα ορίζεται συνάντηση τηλεφωνικά ΜΟΝΟ ΕΦΟΣΟΝ κρίνεται απαραίτητη η φυσική παρουσία.

e-mail: [email protected] και [email protected]

Τηλέφωνα επικοινωνίας

Γραμματεία: 2521353137

Μητρώο: 2521353136

Έσοδα: 2521353108-109

ΦΠΑ: 2521353113

Αυτοκίνητα: 2521353114

Τμήμα Εισοδήματος: 2521353116-117-118

Κεφάλαιο: 2521353119

ΕΝΦΙΑ: 2521353120

Δικαστικό: 2521353111-103-104

 

Εκ της Διευθύνσεως