4,9 ΕΚ. ΕΥΡΩ ΣΤΟ ΠΕΠ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ. ΓΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 696 ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

 

 

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ – Τομέα Παιδείας ανακοίνωσε ότι έχουν εξασφαλιστεί χρηματοδοτήσεις ύψους 68.651.000 € για προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ στην εκπαίδευση και προμήθεια και εγκατάσταση εργαστηριακού εξοπλισμού των ΕΠΑΛ και ΙΕΚ. (Τα 47.191.000 € θα διατεθούν για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τα 21.460.000 € θα διατεθούν για την προμήθεια και εγκατάσταση εργαστηριακού εξοπλισμού των ΕΠΑΛ και ΙΕΚ).

Οι σχολικές μονάδες που θα επωφεληθούν ανέρχονται σε 9.328, σύμφωνα με την καταγραφή αναγκών που έχει αποτυπωθεί από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.

Ο εξοπλισμός ΤΠΕ περιλαμβάνει ενδεικτικά σταθερούς και φορητούς Η/Υ, εκτυπωτές, βιντεοπροβολείς, διαδραστικά συστήματα, σετ Ρομποτικής και λοιπό περιφερειακό εξοπλισμό.

Ο εργαστηριακός εξοπλισμός περιλαμβάνει ενδεικτικά εξοπλισμό των ειδικοτήτων: Πληροφορικής, Ηλεκτρονικής, Ηλεκτρολογίας, Μηχανολογίας, Εφαρμοσμένων Τεχνών, Γεωπονίας, Υγείας και Πρόνοιας, κλπ.

Οι χρηματοδοτήσεις γίνονται μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) 2014-2020 καθώς και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»(Ε.Π. ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ).

Φορείς υλοποίησης των παραπάνω χρηματοδοτήσεων είναι η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ – Τομέα Παιδείας και η Αυτοτελής Διεύθυνση Κτηριακής και Υλικοτεχνικής Υποδομής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (Α.ΔΙ.ΚΤΥ.ΥΠ).

Για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διατίθενται συνολικά 4.909,531 ευρώ, εκ των οποίων τα 2.909,531 ευρώ αφορούν την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τα 2.000.000 ευρώ για την προμήθεια και εγκατάσταση εργαστηριακού εξοπλισμού των ΕΠΑΛ και ΙΕΚ. Οι σχολικές μονάδες που θα επωφεληθούν στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη είναι συνολικά 696, εκ των οποίων οι 671 της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας και οι 25 ΕΠΑΛ και ΙΕΚ. Σύμφωνα με την ενημέρωση, προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ στην εκπαίδευση στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη βρίσκεται στο στάδιο του διαγωνισμού, ενώ η πρόσκληση για την προμήθεια και εγκατάσταση εργαστηριακού εξοπλισμού των ΕΠΑΛ και ΙΕΚ αναμένεται να εκδοθεί στις 18 Απριλίου.