ΝΕΕΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Α. ΤΡΙΤΣΗΣ» ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤ. ΠΕΤΣΑ

 

  • «Γωνίες Ανακύκλωσης» για τον Δήμο Δράμας με 958.387,74 ευρώ
  • «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων» για τον Δήμο Προσοτσάνης με 2.786.280 ευρώ
  • «Προμήθεια συστήματος ενεργειακής αναβάθμισης των εγκαταστάσεων ύδρευσης» για τον Δήμο Παρανεστίου με 1.812.684 ευρώ

 

Με αποφάσεις του Αν. Υπουργού Εσωτερικών κ. Στέλιου Πέτσα, την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022, εντάχθηκαν στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» έργα των Δήμων Δράμας, Προσοτσάνης και Παρανεστίου, συνολικού προϋπολογισμού 5.557.361,74 ευρώ.

Συγκεκριμένα τα 3 έργα είναι τα εξής:

-«Γωνίες Ανακύκλωσης» για τον Δήμο Δράμας με 958.387,74 ευρώ

-«Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων» για τον Δήμο Προσοτσάνης με 2.786.280 ευρώ

-«Προμήθεια συστήματος ενεργειακής αναβάθμισης των εγκαταστάσεων ύδρευσης» για τον Δήμο Παρανεστίου με 1.812.684 ευρώ

Γωνίες Ανακύκλωσης στον Δήμο Δράμας

Με το έργο «Γωνίες Ανακύκλωσης» του Δήμου Δράμας, το οποίο εντάχθηκε στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» με προϋπολογισμό 958.387,74 ευρώ, θα δημιουργηθούν στον Δήμο Δράμας 8 γωνιές ανακύκλωσης 6 ρευμάτων και 2 γωνιές ανακύκλωσης 4 ρευμάτων, με ενσωματωμένα έξυπνα συστήματα λειτουργίας. Παράλληλα, ο Δήμος, μέσω του έργου, θα προμηθευτεί και 1 απορριμματοφόρο όχημα ανακυκλώσιμων δύο ρευμάτων. Το έργο περιλαμβάνει επίσης και υποέργο (με 36.861,07 ευρώ) σχετικά την υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης – πληροφόρησης – ευαισθητοποίησης στον Δήμο Δράμας σχετικά με τη λειτουργία των Γωνιών Ανακύκλωσης, στο πλαίσιο των οποίων οι δημότες θα ενημερώνονται αναφορικά με την ορθή διαχείριση των απορριμμάτων, ενώ παράλληλα θα καλλιεργείται η περιβαλλοντική τους συνείδηση.

Βελτίωση της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση ΑΠΕ στον Δήμο Προσοτσάνης

Με το έργο «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων» του Δήμου Προσοτσάνης, το οποίο εντάχθηκε στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» με προϋπολογισμό 2.786.280 ευρώ, θα υλοποιηθούν τα εξής υποέργα:

-«Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας στα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Προσοτσάνης» (1.812.880,00 €)

-«Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) για βελτίωση ενεργειακής αυτονομίας στις υποδομές ύδρευσης του Δήμου Προσοτσάνης» (843.200,00 €)

-«Διασύνδεση Φ/Β σταθμού με το Εθνικό Σύστημα Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας» (130.200,00 €)

Σύστημα ενεργειακής αναβάθμισης των εγκαταστάσεων ύδρευσης στον Δήμο Παρανεστίου

Με το έργο «Προμήθεια συστήματος ενεργειακής αναβάθμισης των εγκαταστάσεων ύδρευσης» του Δήμου Παρανεστίου, το οποίο εντάχθηκε στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» με προϋπολογισμό 1.812.684 ευρώ, θα γίνει προμήθεια Συστήματος Ενεργειακής Αναβάθμισης των Εγκαταστάσεων Ύδρευσης του Δήμου Παρανεστίου.

Αντικείμενο του έργου είναι ο εκσυγχρονισμός και η ενεργειακή αναβάθμιση των εγκαταστάσεων ύδρευσης, καθώς και η εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων διαχείρισης ενέργειας και συσχετισμού της αναλισκόμενης ενέργειας με ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης, εργαλεία τα οποία είναι και ο τελικός διαχειριστικός στόχος της Υπηρεσίας στα πλαίσια της πλήρους εφαρμογής των νέων τεχνολογιών.

Στο έργο περιλαμβάνεται και υποέργο (6.200 ευρώ) σχετικά με τις ενέργειες προετοιμασίας φακέλου υποβολής πρότασης.

«Η Κυβέρνηση δίπλα στην τοπική αυτοδιοίκηση»

Με αφορμή τις συγκεκριμένες εντάξεις έργων στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», σε ανάρτησή του, ο Βουλευτής Ν.Δ. Νομού Δράμας κ. Κωνσταντίνος Μπλούχος ανέφερε τα εξής:

«Προχωράμε με νέες εγκρίσεις συνολικού ύψους 5.557.361,74 € από το Υπουργείο Εσωτερικών μέσω του προγράμματος “Αντώνης Τρίτσης” για τους Δήμους Δράμας, Παρανεστίου, Προσοτσάνης

Ευχαριστούμε την Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη καθώς και τον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Στέλιο Πέτσα που συνεχίζουν να είναι δίπλα στην τοπική αυτοδιοίκηση, προς όφελος των πολιτών για την κάλυψη κάθε είδους ανάγκης που προκύπτει».