ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΡΑΜΑΣ

Στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19, την 17-5-2020 ημέρα Κυριακή, επισκέφθηκε την Υπηρεσία μας ο Βουλευτής Ν. Δράμας Κωνσταντίνος Μπλούχος και μας παρέδωσε ασπίδες προσώπου για το προσωπικό του Νομού Δράμας, με σκοπό να επιχειρεί με ασφάλεια σε περιστατικά που χρήζουν για την αντιμετώπιση τους ιδιαίτερης προσοχής.
Ο ανωτέρω εξοπλισμός σε συνδυασμό με τις ειδικές στολές μιας χρήσεως, τύπου Cat.3 Type 5&6 καθώς επίσης τις μάσκες προσώπου FFP3 και ιατρικά γάντια χειρός latex μιας χρήσεως που χορηγήθηκαν από το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, θα συμβάλει στο μέγιστο για την ασφάλεια του προσωπικού μας που καλείται να αντιμετωπίσει σε καθημερινή βάση ποικίλα συμβάντα.