ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟ ΔΟΞΑ ΚΑΤΑ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ / ΕΠΟ

Κοινοποιήθηκε η ετυμηγορία του Πειθαρχικού Οργάνου της ΕΠΟ για την τύχη του μη διεξαχθέντος παιχνιδιού μεταξύ Καλαμαριάς – Καρδίας με την ουσιαστική τιμωρία της Καρδίας και την αθώωση του Απόλλωνα Καλαμαριά.

Έτσι η Δόξα προσέφυγε στην κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων κατά της επικύρωσης της βαθμολογίας και ταυτόχρονα αναμένει την παρέμβαση του Αθλητικού Εισαγγελέα, αφού με την έκθεση της ΕΛΑΣ προκύπτουν παραβάσεις του Άρθρου 29 του ΚΑΠ, που αναφέρεται στη χρήση βίας.