…μάλλον έχει ανοίξει νωρίτερα το «τριώδιο» εδώ στη Δράμα… και όλα όπως φαίνεται θα έχουν ενδιαφέρουσα εξέλιξη…

 

…το θέμα είναι αν θα πέσουν οι μάσκες… και αν οι πραγματικοί πρωταγωνιστές θα έχουν το ρόλο που τους αναλογεί…

 

…τι να πει κανείς για το «σήριαλ»… ΔΕΚΠΟΤΑ…

 

…το θέμα αυτό παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον… και γεννιούνται ερωτήματα, απορίες και προβληματισμοί… εξόχως περίεργα…

 

…αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή… αρχίζοντας από το τέλος…

 

…κοινή συνέντευξη τύπου έκαναν οι τρεις παρατάξεις της αντιπολίτευσης… καταθέτοντας ουσιαστικά αίτημα να κλείσει η ΔΕΚΠΟΤΑ…

 

…το περίεργο σε αυτή τη συνέντευξη τύπου είναι πως και οι τρεις επικεφαλής (κ.κ. Χαρακίδης, Τσιαμπούσης, Ηλιόπουλος)… παρουσιάστηκαν με κοινό μέτωπο διεκδίκησης… αλλά ο κ. Τσιαμπούσης άσκησε και κριτική… (ίσως όχι και άδικη) κατά του επικεφαλής της παράταξης «πόλη+ζωή»… αφήνοντας αιχμές κατά μία έννοια… ή μάλλον ζητώντας έλεγχο…10ετίας της επιχείρησης…

 

…και εδώ που τα λέμε… πολύ σωστά πράττει ο κ. Τσιαμπούσης… δεδομένου πως ίσως κάποιοι επιζητούν το κλείσιμο της επιχείρησης γιατί όπως λέει και αφήνει και ο Δήμαρχος τις δικές του αιχμές… πως αν κλείσει η επιχείρηση… ό,τι έχει γίνει… δεν θα είναι δυνατόν να μαθευτεί…

 

…και δεν είναι μόνο αυτό…

 

…έχουμε αντίστοιχο παράδειγμα με το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας… που ενσωματώθηκε στον Πολιτιστικό Οργανισμό…

 

…επαγγελματίες με δικαστικές αποφάσεις τελεσίδικες και αμετάκλητες… δεν μπορούν να πληρωθούν… γιατί η «δημοκρατία» των δημοτικών υπαλλήλων και ορισμένων αιρετών… δεν το επιτρέπουν…

 

…ερωτήματα πολλά βέβαια… για την «τρύπα» των υποχρεώσεων… περίπου 150.000 ευρώ… και ερωτήματα… πως αν κλείσει και οδηγηθεί σε εκκαθάριση η Δημοτική Επιχείρηση… πότε και αν θα πληρωθούν οι επαγγελματίες αυτοί…

 

…το μέγιστο κακό στην ιστορία είναι πως μια τέτοια ενδεχόμενη απόφαση… και εμπλοκή των επαγγελματιών… οι οποίοι έχουν φορολογηθεί για τις εργασίες ή τις υπηρεσίες που παρείχαν…, έχουν αποδώσει τον Φ.Π.Α…, έχουν αποδώσει επίσης τον Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών…, έχοντας πληρώσει και τις ασφαλιστικές εισφορές… την ψηφίζουν και ελεύθεροι επαγγελματίες!!!

 

…γιατί από τους δημοσίους υπαλλήλους δεν περιμένω ποτέ να καταλάβουν τι ακριβώς θέλω να πω…

 

…αλλά από τους επαγγελματίες απαιτώ να γίνει κατανοητό πως δεν πρέπει να βρεθεί μία τέτοια λύση…

 

…και αν ακόμα καταλήξουμε πως πρέπει για το καλό της εξυγίανσης… τότε ας τακτοποιηθούν όλες οι οικονομικές απαιτήσεις… και ας προχωρήσει και αυτή η λύση…

 

…τον Απρίλιο του 2017… το Δημοτικό Συμβούλιο πήρε απόφαση να πάει η υπόθεση του ελλείμματος των περίπου 150.000 ευρώ στην κ. Εισαγγελέα…;;

 

…ερώτημα πρώτο…

 

…πήγε…;;

 

…και αν ναι σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υπόθεση αυτή…;;

 

…αν δεν πήγε…

 

…γιατί δεν έχει πάει ακόμα…;;

 

…ποιος και γιατί θα εμπλακεί…;;

 

…πάμε τώρα σε ουσιαστικά επίσης θέματα…

 

…από την οικονομική χρήση της δημοτικής επιχείρησης 2011-2016…οι ορκωτοί λογιστές…είχαν αναφέρει μεταξύ άλλων…

 

…«Ο Ισολογισμός έναρξης της επιχείρησης δεν έχει ελεγχθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές. Για τον λόγο αυτό δεν μπορούμε να εκφράσουμε ασφαλή γνώμη για την ορθότητα και την ακρίβεια των εξ απογραφής στοιχείων της νέας επιχείρησης ΔΕΚΠΟΤΑ»…

 

…για να συνεχίσει ο προβληματισμός και η παράθεση στοιχείων…

 

…«Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2011-2016 και ως εκ τούτου οι φορολογικές της υποχρεώσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές για το διάστημα αυτό»…

 

…«Σημειώνουμε επίσης (λένε οι ορκωτοί λογιστές…) ότι κατά τον έλεγχό μας δεν μας παρασχέθηκαν επαρκή στοιχεία προκειμένου να συμφωνήσουμε σε όλες τις χρήσεις τις δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων με τα βιβλία της επιχείρησης»…

 

…ερώτημα δεύτερο…

 

…γιατί δεν παρασχέθηκαν επαρκή στοιχεία και ποιος ήταν ο υπόλογος που έπρεπε να το κάνει αυτό…;;

 

…ένα άλλο «γκρίζο τοπίο» είναι η κατάσταση με τα πάγια στοιχεία της επιχείρησης…

 

…λένε λοιπόν οι ορκωτοί λογιστές…

 

…«Μας παραδόθηκε το χειρόγραφα τηρούμενο Μητρώο Παγίων της πρώην ΔΕΝΑΔ, στο οποίο καταχωρίζονται στη συνέχεια οι προσθήκες παγίων της νέας επιχείρησης ΔΕΚΠΟΤΑ. Δεν μας παραδόθηκε Μητρώο Παγίων του ΚΑΕΚ και της πρώην ΔΕΚΠΟΤΑ, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η διενέργεια συμφωνίας μεταξύ Μητρώου Παγίων και Βιβλίων της νέας επιχείρησης»

 

…και συνεχίζουν…

 

…«Δεν υπήρχε δυνατότητα να γίνει έλεγχος των αποσβέσεων των παγίων στοιχείων των λοιπών νομικών προσώπων (πρώην ΔΕΚΠΟΤΑ και ΚΑΕΚ). Παρατηρήθηκε επίσης ότι στο χειρόγραφο αυτό ΜΠ καταχωρίζονται κάποιες μόνο από τις προσθήκες παγίων και όχι όλες όπως εμφανίζονται στα βιβλία της επιχείρησης»…

 

…και εδώ δεν υπάρχει κάποιος υπεύθυνος για το θέμα αυτό…;;

 

…ας πάμε και στο ταμείο…

 

…λένε λοιπόν οι χριστιανοί… (ορκωτοί λογιστές…)…

 

…«δε μας παραδόθηκε πρωτόκολλο καταμέτρησης ταμείου για καμία χρήση»…

 

…και συνεχίζουν…

 

…«Για τα θέματα που προέκυψαν σχετικά με τη διαχείριση των χρηματικών διαθεσίμων σημειώνουμε τα εξής»:

 

…«Όπως προκύπτει από τις συναλλαγές που καταχωρίσθηκαν στα βιβλία της επιχείρησης (αναφέρεται η εταιρεία) για τις χρήσεις 2012-2014, με την υποσημείωση ότι οι συναλλαγές των χρήσεων αυτών καταχωρίσθηκαν σχεδόν εξ ολοκλήρου μεταγενέστερα κατά τα έτη 2017 έως 2019»…

 

…«πληθώρα συναλλαγών (χρήση 2012: ποσοστό 37% των πληρωμών, χρήση 2013: ποσοστό 24% των πληρωμών και χρήση 2014: ποσοστό 5%) δεν μπορεί να αντιστοιχιστεί με τραπεζικές κινήσεις, όπως επίσης δεν υπάρχει πλήρης και επαρκής πληροφόρηση για τις ανάλογες ταμιακές κινήσεις, γιατί δεν υπήρχε κατά τα έτη αυτά παρακολούθηση (καταγραφή) των ταμιακών διαθεσίμων»

 

…για την πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων αναφέρουν τα κάτωθι…

 

…«Δεν έχει γίνει πρόβλεψη περί μη είσπραξης απαιτήσεων ποσού € 160.000,00»…

 

…δηλαδή επειδή δεν είμαι και γραμματιζούμενος… τι σημαίνει αυτό…;;

 

…και καταλήγουν με τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής…

 

…προσέξτε σας παρακαλώ…

 

… από δειγματοληπτικό έλεγχο των Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής (ΧΕΠ), παρατηρήθηκε ότι σε πλήθος ενταλμάτων δεν τηρήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία: δεν έφεραν υπογραφή Προέδρου, τα Πρωτόκολλα Παραλαβής Υπηρεσιών ή προμηθειών δεν έφεραν υπογραφές κάποιων ή και όλων των μελών της Επιτροπής Παραλαβής, δεν είχαν αναρτηθεί εγκαίρως ή και καθόλου στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ ούτε τα εντάλματα ούτε τα συνημμένα (αποφάσεις ανάθεσης, συμβάσεις κλπ) παρά την υποχρέωση προς τούτο, δεν υπήρχαν συμβάσεις για ανάθεση υπηρεσιών ή προμηθειών παρά τη σχετική υποχρέωση, δεν βρέθηκαν καν στο τηρούμενο αρχείο κάποια χρηματικά εντάλματα, δεν τηρήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία προληπτικού ελέγχου από τον Επίτροπο Ελεγκτικού Συνεδρίου αρκετών δαπανών κλπ.

 

…και η έκθεση η αν θέλετε το σημείωμα αυτό τελειώνει με την εξής παράγραφο…

 

…«Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση επί των όσων αναφέρουμε στην παρούσα»…

 

…ας αναλογιστούμε όλοι ως πολίτες… και όλοι όσοι καλούνται να ψηφίσουν… για το κλείσιμο της επιχείρησης… ποιοι διοικούσαν το Δήμο Δράμας και ποιοι είχαν στα χέρια τους τις τύχες της ΔΕΚΠΟΤΑ την περίοδο 2011-2016…

 

…ας αναλογιστούμε όλα αυτά τα θέματα που αναφέρονται και ας καταλήξουμε σε ασφαλή συμπεράσματα…

 

…εύκολοι οι αφορισμοί… και τα αναθέματα δύσκολο πράγμα όμως η ανάληψη ευθυνών… και η παραδοχή τους…

 

…γιατί όπως έλεγε ο μεγάλος μας Ποιητής Ανδρέας Κάλβος…

 

…«Θέλει αρετήν και τόλμην η ελευθερία»…

 

…μόνο που δεν είναι εύκολο να την αποκτήσεις χωρίς τόλμη, αλλά και χωρίς αρετή, την ελευθερία…

 

…θεωρώ λοιπόν εν κατακλείδι… πως πρέπει ΧΘΕΣ να πάει (αν δεν έχει πάει η υπόθεση στη Δικαιοσύνη…) και παρακαλώ προσωπικά την κ. Εισαγγελέα να λάβει γνώση του θέματος αυτού και να ζητήσει την άμεση προσκόμιση στοιχείων από τους καταγγέλλοντες…

 

…είναι υποχρέωσή μου σύμφωνα με την δημοσιογραφική δεοντολογία να το ζητήσω αυτό, από τη στιγμή που όλα αυτά λέγονται δημόσια και αμαυρώνουν ορισμένους από τους Θεσμούς της πόλης μας…

 

…φυσικά και υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας και ειλικρινά μακάρι να αποδειχθεί πως όλα είναι εντάξει και όλα έγιναν κανονικά… και έκαναν λάθος εκτίμηση οι ορκωτοί λογιστές…

 

…σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση… η σιωπή είναι συνενοχή… και ίσως κάποιοι θεωρηθούν τίμιοι μεν… όχι όμως ηθικοί απέναντι στην κοινωνία της Δράμας… αν και εφόσον δεν οδηγήσουν τα πράγματα στη διαλεύκανση της υπόθεσης…

 

…όσο για τη φετινή λειτουργία της Ονειρούπολης και όλα όσα ακούγονται… θα εκτιμούσα πολύ περισσότερο και θα τους ακολουθούσα αν αυτές οι φωνές περί… «δακτύλων μέσα στο μέλι»… και περί «πλυντηρίου» να οδηγηθούν στην Εισαγγελία και αποκαλυφθούν οι γλείφοντες τα δάκτυλά τους… και οι πλένοντας τα «βρώμικα» ιμάτιά τους…

 

…αλλιώς εκτός της συκοφαντίας… είναι και λαϊκιστές… πράγμα που νομίζω πως και το ένα και το άλλο τους αδικεί…

 

…χαιρετίζω την στάση του κ. Αλέξανδρου Τσιαμπούση… για τον έλεγχο της προηγούμενης 10ετίας και ζητώ από τον σημερινό Πρόεδρο της ΔΕΚΠΟΤΑ… να δημοσιοποιήσει τα ποσά που δόθηκαν σε εργασίες και υπηρεσίες όλα αυτά τα χρόνια… αρχής γενομένης από τον δικό μας κλάδο… τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας…

 

…μετά από όλα αυτά… εύχομαι καλό βόλι και ψυχραιμία…

 

…όλα θα πάρουν τον δρόμο τους…

 

…ασπασμούς…