Ο πολιτικός χάρτης μετά τις εκλογές του φετινού Ιουλίου αποτυπώθηκε στην Βουλή, αλλά και εκτός, με την αποδόμηση Ποταμιού, ΑΝΕΛ και Ακροδεξιάς. Ο ιδεολογικός όμως χάρτης των επιρροών και των υπόγειων ρευμάτων καλά κρατεί.

Μπορεί, δύναται άραγε, ο ΣΥΡΙΖΑ να γίνει ο διάδοχος του Πα.Σο.Κ.; Εδώ οι γραμμές έμπνευσης, αποδοχής και επιρροής είναι πολυεπίπεδες και η απάντηση έρχεται με ένα ερώτημα. Θέλει η «μήτρα» του ΣΥΡΙΖΑ του 4% να γίνει Κυβέρνηση του 35% ως νέο Πα.Σο.Κ.; Και φυσικά όλα τα παραπάνω ιδεολογικά και υποθετικά βρίσκουν αποδέκτη και αφετηρία στο πρόσωπο του Προέδρου που όντως έχει στοιχεία λαϊκής αποδοχής, όμως αυτό αρκεί αν δεν υπάρχει ταυτοχρόνως ιδεολογικός «βηματισμός»; Από την άλλη το «κληρονομικό» Πα.Σο.Κ. θα πορευτεί με ιδεολογικό μπούσουλα τύπου Κ.Κ.Ε., δηλαδή με οχύρωση στο μονοψήφιο νούμερο και «ιδεολογική καθαρότητα» να ικανοποιεί τον ρομαντισμό.

Στην αντίπερα όχθη η αναπτυξιακή πλατφόρμα του Πρωθυπουργού είναι αδιαπραγμάτευτη και η νέα e-διακυβέρνηση με πρόκριμα τα προσόντα των εμπλεκομένων αξιωματούχων, παρά τα όποια κομματικά «γαλόνια», καταδεικνύει στην πράξη ότι υπερέχουν τα άξια από τα όποια «δικά μας παιδιά». Ο χρόνος θα δείξει και θα αποδείξει αν αυτό γίνει βίωμα…

 

Το παντζάρι

 

 

 

Επιστημονική Επιτροπή αξιολόγησης των υποψήφιων προς έκδοση από την ΔΕΚΠΟΤΑ πονημάτων (βιβλίων, λευκωμάτων, συλλογικών τόμων κ.α.) συγκροτήθηκε μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της δημοτικής επιχείρησης, κατά τη συνεδρίαση της Τετάρτης 16 Οκτωβρίου.

Όπως αναφέρθηκε στην εισήγηση, ο λόγος δημιουργίας της εν λόγω Επιτροπής είναι «το γεγονός ότι τα αιτήματα προς τη ΔΕΚΠΟΤΑ από φορείς, συλλόγους και ιδιώτες για την έκδοση πονημάτων (βιβλίων, λευκωμάτων, συλλογικών τόμων κ.α.) διαρκώς αυξάνονται και η Επιχείρηση καλείται να αναλάβει συστηματικά τον ρόλο του εκδότη, χωρίς όμως να έχει γνώση για το περιεχόμενο των υπό έκδοση πονημάτων και άποψη για την ποιότητα, αλλά και για τη χρησιμότητά τους σχετικά με την ανάδειξη και διάδοση της ιστορίας, της παράδοσης, της λαογραφίας και των τεχνών».

Μέλη της επιτροπής αποφασίστηκε να είναι η Δήμητρα Πατρωνίδου, ως μέλος του Δ.Σ. της ΔΕΚΠΟΤΑ, φιλόλογος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια ΠΑΜΑΚ, Ιωάννης Κόντης, υποστράτηγος εν αποστρατεία, πτυχ. Ιστορίας Εθνολογίας Δ.Π.Θ., πχυτχ. Οικονομικού Νομικής Α.Π.Θ., πτυχ. Ανωτάτης Στρατιωτικής Ακαδημίας Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων Ρωσικής Ομοσπονδίας, Δημήτριος Κυριακίδης, Καθηγητής Βιοχημείας Α.Π.Θ., Ιωάννης Χατζηδημητρίου, Καθηγητής Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΠΑΜΑΚ, πρώην Πρύτανης ΠΑΜΑΚ, Ιορδάνα Χατζηισαάκ, Ιστορικός – Αρχειονόμος ΠΑΚ, Μ.Α. Ιστορίας, Ιστορικός – Αρχειονόμος Γ.Α.Κ. – Ι.Α.Μ.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση πρόκειται για «…υψηλά εγγράμματους πολίτες δραμινής καταγωγής, με πλούσια επιστημονική και κοινωνική δράση, με γνώση της διαδικασίας των δημοσιεύσεων και των εκδόσεων και μάλιστα διατελέσαντες ορισμένοι λαμπρά μέλη της διεθνούς ακαδημαϊκής κοινότητας».

Οι εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης στο Δ.Σ. της ΔΕΚΠΟΤΑ μειοψήφησαν, αναφέροντας πως θα πρέπει να συγκροτείται επιτροπή κατά περίπτωση εξειδικευμένη για το κάθε θέμα που θα προκύπτει και γιατί θα έπρεπε να τους δοθεί χρόνος ώστε να καταθέσουν και τυχόν άλλες προτάσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συμμετέχοντες στην Επιτροπή δεν θα λαμβάνουν αμοιβή για το έργο αυτής.

 

Το σέλινο

 

 

Συνεδριάζει σήμερα, Πέμπτη 24 Οκτωβρίου, στις 18.00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δράμας με 22 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Τα σημαντικότερα από τα θέματα της συνεδρίασης είναι τα εξής:

-Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για την πράξη με τίτλο «Κατασκευή νέου παιδικού σταθμού Δήμου Δράμας επί της οδού Χελμού (Ο.Τ. 822)» στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στον άξονα προτεραιότητας: «Ανέγερση ή/και αποκατάσταση δημοτικών κτηρίων»

-Κατηγοριοποίηση για την αδειοδότηση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Δράμας

-Εγγραφή στο Τεχνικό Πρόγραμμα του έργου «Αντικατάσταση στέγης Δημοτικού Σχολείου Ξηροποτάμου»

-Έγκριση χειμερινών δρομολογίων Αστικού ΚΤΕΛ Δράμας περιόδου 9/9/2019 – 30/06/2020

-Λήψη απόφασης σχετικής με την έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» ενδεικτικού προϋπολογισμού 190.000 ευρώ (συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ 24%) σε τρίτους βάσει των διατάξεων του Ν. 4412/2016 και για χρονικό διάστημα 14 μηνών από την υπογραφή των συμβάσεων

-Λύση σύμβασης μακροχρόνιας εκμίσθωσης τμήματος έκτασης 190.000 τ.μ. του αριθμ. 811 κοινόχρηστου τεμαχίου αγροτικού κλήρου Τ.Κ. Μαυροβάτου

Πάντως αυτή, όπως όλα δείχνουν, δεν θα είναι η μοναδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δράμας, καθώς αναμένεται και νέα σύγκληση του σώματος την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2019, όπου, μεταξύ άλλων, θα υπάρξει και εκλογή των εκπροσώπων για την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Α.Μ.Θ., καθώς λήγει η σχετική προθεσμία.

 

Το σπανάκι