Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας, Κώστα Αντωνιάδη, απαγορεύεται από 15 Απριλίου μέχρι 30 Μαΐου 2021 η ενάσκηση της επαγγελματικής και ερασιτεχνικής αλιείας ιχθύων και λοιπών υδροβίων ζώων, με κάθε μέσο και εργαλείο, στα εσωτερικά νερά.

Πρόκειται για:  ποταμούς, παραπόταμους, χείμαρρους, ρυάκια, και λοιπούς υδάτινους σχηματισμούς, για την προστασία της αναπαραγωγής των ιχθύων και των λοιπών υδρόβιων ζώων

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ