ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ

 

Σας κάνουμε γνωστό ότι ύστερα από την Απόφαση 116/2020 του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.-Θ. με ΑΔΑ:ΩΨΜΧ7ΛΒ-ΨΛΝ, θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων των Δήμων, στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας και της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, η με αριθμό πρωτοκόλλου Γ/ΟΙΚ/1945/24-8-2020 Προκήρυξη για την απόδοση θέσης στις Λαϊκές Αγορές (άρθρο 105 του νόμου 4674 (ΦΕΚ 53/Α/11-3-2020) των Δήμων Δράμας, Παρανεστίου, Προσοτσάνης και Δοξάτου της Π.Ε. Δράμας σε επαγγελματίες πωλητές που δραστηριοποιούνται για λιγότερες από πέντε ημέρες εβδομαδιαία και σύμφωνα με το νόμο 4497/2017.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την 31 Αυγούστου έως και την 30η Σεπτέμβρη 2020

στο Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού, 1ης Ιουλίου και Εθνικής Άμυνας και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες στο τηλέφωνο 2521 351 438 και

2521 351 440.