Ο Δήμος Δράμας και η Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. ενημερώνουν ότι οι ημερομηνίες που θα διεξαχθούν οι πολιτιστικές εκδηλώσεις των Ελευθερίων 2019 είναι από Παρασκευή 21-6-2019 έως και Κυριακή 7-7-2019.