Εντός του χρονοδιαγράμματος βαίνει ο εμβολιασμός, όπως δηλώνει η κυβέρνηση, η οποία εκτιμά ότι μετά τον Απρίλιο δεν θα υπάρχει πρόβλημα διαθεσιμότητας των εμβολίων.