Η αναβίωση του εθίμου της Φωτιάς θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία του Καλού Αγρού, το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου, στις 18.30.