Στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δράμας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Τετάρτη 21 Απριλίου, μέσω τηλεδιάσκεψης, ένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι η παραλαβή της μελέτης για την ανάπλαση του περιφερειακού στους πρόποδες του Κορυλόβου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 4.472.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. και θα προταθεί για χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών. Η μελέτη συντάχθηκε με την αρωγή της εταιρείας Raycap και του κ. Κώστα Αποστολίδη. Υπογράφεται από Μηχανικούς του Δήμου Δράμας.

Συγκεκριμένα το θέμα όπως εισάγεται στο Δημοτικό Συμβούλιο φέρει τον εξής τίτλο: «Έγκριση – παραλαβή μελέτης για το έργο με τίτλο “Διαμόρφωση περιμετρικής δημοτικής οδού Κορυλόβου”, η οποία πρόκειται να υποβληθεί ως υποέργο της πράξης με τίτλο “Αναβάθμιση – εκσυγχρονισμός υποδομών Δήμου Δράμας” στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” στον άξονα προτεραιότητας: “Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών”, με τίτλο “Αστική Αναζωογόνηση”». Εισηγητής θα είναι ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γιάννης Καψημάλης.

Βασική πρόθεση της μελέτης αποτελεί η δημιουργία ζωτικών χώρων για τους πολίτες της Δράμας. Όπως αναφέρεται στο εισηγητικό προς το Δημοτικό Συμβούλιο, «η προτεινόμενη διαμόρφωση αφορά τη δημιουργία χώρων κίνησης και στάσης για τους πεζούς. Πιο αναλυτικά, προτείνονται πεζόδρομοι, ποδηλατοδρόμος, jogging Trail, χώροι στάθμευσης οχημάτων και ποδηλάτων, διαμόρφωση πλατείας μπροστά από το 6ο Γυμνάσιο Δράμας και μικρότεροι χώροι στάσης σε σημεία με ενδιαφέρουσες θεάσεις προς την πόλη και το άλσος. Η υλοποίηση του προβλέπει τη μείωση του πλάτους του οδοστρώματος, με την ταυτόχρονη απόδοση του χώρου αυτού στους πεζούς και στους ποδηλάτες, καθώς παρατηρείται πολλοί πεζοί να κυκλοφορούν εντός του οδοστρώματος, λόγω έλλειψης ικανού πλάτους πεζοδρομίων, που θα ικανοποιεί το πλήθος των πεζών». Μάλιστα, επισημαίνεται πως «προβλέπονται και όλες οι εργασίες για την αποχέτευση των ομβρίων και την παροχέτευση τους σε κατάλληλο αποδέκτη, οπότε το υποέργο αυτό έχει και χαρακτήρα αντιπλημμυρικής προστασίας».

Τα κύρια χαρακτηριστικά της μελέτης

Τα κύρια χαρακτηριστικά της μελέτης έχουν ως εξής:

Στη βόρεια πλευρά της οδού, και σε άμεση σχέση με το άλσος, προτείνεται Πεζόδρομος πλάτους 1.50μ. και Jogging Trail πλάτους 2.50μ.

Στη νότια πλευρά της οδού, προτείνεται Πεζόδρομος πλάτους 1.80μ. και Ποδηλατοδρόμος πλάτους 2.50μ.

Στο όριο με τον δρόμο και το φυσικό έδαφος, οι χώροι κίνησης οριοθετούνται με κράσπεδο, ενώ ενδιάμεσα υπάρχει αρμός από μαύρη λαμαρίνα.

Για τη δημιουργία των χώρων κίνησης, προτείνεται η μείωση του πλάτους του καταστρώματος κυκλοφορίας οχημάτων σε 6.50μ., σε όλο το μήκος της οδού.

Το κατάστρωμα διατηρείται στην υφιστάμενη στάθμη, ενώ οι προτεινόμενες διαμορφώσεις βρίσκονται 15εκ. πιο πάνω από τη στάθμη του δρόμου.

Στα σημεία διασταύρωσης με κάθετες οδούς και στα σημεία πρόσβασης οχημάτων, δημιουργούνται ράμπες με πολύ ήπια κλίση, προκειμένου να είναι εφικτή η διέλευση οχημάτων χωρίς να διακόπτεται η κίνηση των πεζών. Η τελική επιφάνεια της ράμπας δεν διαφοροποιείται από την τελική επιφάνεια του εκάστοτε χώρου κίνησης.

Σε καίρια σημεία κατά μήκος του δρόμου και σε άμεση σχέση με τους χώρους στάσης, προτείνεται η διαμόρφωση λωρίδων μείωσης της ταχύτητας από γκρι κυβόλιθο Καβάλας.

Η ημιτελής χρήση του περιφερειακού Κορυλόβου

Μεταξύ άλλων, στο εισηγητικό προς το Δημοτικό Συμβούλιο αναφέρονται και τα εξής:

Η περιοχή της περιμετρικής οδού Κορυλόβου χρησιμοποιείται τα τελευταία χρόνια ως περιπατητική διαδρομή από τους δημότες της πόλης της Δράμας. Ο αρχικός σχεδιασμός της, υλοποιήθηκε για την λειτουργία της οδού ως περιφερειακής, αλλά παρέμεινε ημιτελής, καθώς δεν έδινε διέξοδο στα οχήματα να παρακάμψουν την πόλη, με αποτέλεσμα να μην λειτουργήσει ποτέ ως περιφερειακή οδός, γεγονός που αποτυπώνεται και από τον ελάχιστο κυκλοφοριακό φόρτο της συγκεκριμένης οδού. Στην πόλη της Δράμας έχει κατασκευαστεί η νότια περιφερειακή οδός, η οποία δίνει την δυνατότητα κίνησης από όλες τις εισόδους και εξόδους της πόλης της Δράμας, προς κάθε κατεύθυνση, χωρίς να απαιτείται η κυκλοφορία εντός αυτής. Η υφιστάμενη κατάσταση της περιμετρικής οδού Κορυλόβου, είναι υποβαθμισμένη τόσο αισθητικά, όσο και λειτουργικά αλλά και περιβαλλοντικά.

Αξίζει να σημειωθεί, όπως επισημαίνεται, πως η παρέμβαση αποτελεί την αρχή ενός ευρύτερου δικτύου πεζόδρομων και ποδηλατοδρόμων που δύναται να επεκταθεί σε όλη την πόλη και να μειώσει σημαντικά τη χρήση του αυτοκινήτου. Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις θα συμβάλουν στην ποιοτική αναβάθμιση του χώρου, θα επηρεάσουν θετικά το μικροκλίμα της περιοχής και θα βελτιώσουν το ευρύτερο περιβάλλον.