Ο ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤ. ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ ΣΤΗ ΔΡΑΜΑ

 

 

  • «Ο προϋπολογισμός του έργου οριστικοποιήθηκε στα 55 εκ. €, το ήμισυ εκ των οποίων θα καλυφθεί από πόρους ΕΣΠΑ, ενώ η ένταξη πρέπει να έχει γίνει πριν το τέλος του έτους»
  • «Το Υπουργείο παρακολουθεί και συντονίζει τις προσπάθειες, ώστε να προχωρήσει άμεσα η υλοποίηση του έργου και εφόσον χρειαστεί μπορούμε να προχωρήσουμε και σε επέκταση του φυσικού αντικειμένου»
  • «Σημαντική είναι η προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά σε μια ολοκληρωμένη στρατηγική ανάπτυξης του ορεινού όγκου Ροδόπης και Νέστου»

 

Κατά τη διάρκεια των εργασιών της 4ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014 – 2020, στο Ξενοδοχείο «ΚΟΥΡΟΣ» στη Δράμα, την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου (λεπτομέρειες στη διπλανή σελίδα), ο Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Στάθης Γιαννακίδης απεύθυνε χαιρετισμό.

Ο κ. Γιαννακίδης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο έργο της επέκτασης του δικτύου φυσικού αερίου στην Περιφέρεια Α.Μ.Θ. και στο συντονιστικό ρόλο που έχει αναλάβει το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης μεταξύ της Α.Μ.Θ. και της Δημόσιας Επιχείρησης Δικτύων Διανομής Αερίου για την προώθηση του έργου που αφορά στις 6 μεγάλες πόλεις της περιοχή και έχει προϋπολογισμό 55 εκ. ευρώ ενώ το Υπουργείο είναι διατεθειμένο να προχωρήσει και σε επέκταση του φυσικού αντικειμένου εφόσον χρειαστεί. Όπως σημείωσε αναμένεται μέχρι το τέλος του χρόνου να ενταχθεί στο ΠΕΠ της Α.Μ.Θ. ολοκληρώνοντας μια σημαντική πολιτική εξαγγελία της Κυβέρνησης. Παράλληλα, ο Υφυπουργός επεσήμανε τη συνεργασία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με την Περιφέρεια για την Ολοκληρωμένη Χωρική Επέμβαση του ορεινού Όγκου Ροδόπης και ποταμού Νέστου.

Ο κ. Γιαννακίδης εξέφρασε τη χαρά του για το γεγονός ότι το χαρτοφυλάκιο των Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, που του έχει ανατεθεί, δίνει την ευκαιρία να συνδράμει τις προσπάθειες για την περιφερειακή ανάπτυξη σε όλη τη χώρα αλλά, ειδικότερα, στην Περιφέρεια Α.Μ.Θ. και υπενθύμισε την αναγκαία συνεργασία που οφείλουν να επιδεικνύουν όλες οι πλευρές, σημειώνοντας ότι η Κυβέρνηση από την πλευρά της ενεργοποιεί όλους τους διαθέσιμους πόρους και εργαλεία προς αυτή την κατεύθυνση.

Αναφέρθηκε στο γενικό πολιτικό πλαίσιο και τις θετικές οικονομικές εξελίξεις για τη χώρα, στη γενικότερη φιλοσοφία του Υπουργείου στην κατανομή των δημόσιων επενδύσεων και του ΕΣΠΑ, την αρχιτεκτονική των χρηματοδοτικών εργαλείων, τα έργα που υλοποιούνται από διάφορες δράσεις και προγράμματα στην Περιφέρεια Α.Μ.Θ. και αποτελούν μέρος της συνολικής αναπτυξιακής στρατηγικής της κυβέρνησης, όπως έχει εκπονηθεί μέσα από τα αναπτυξιακά συνέδρια.

Ειδικότερα για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκης, ο κ. Γιαννακίδης επεσήμανε: «Το αναπτυξιακό μέλλον της Μακεδονίας και της Θράκης συνδέεται καθοριστικά με την ανάπτυξη της χώρας, αλλά θα έλεγα και της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων. Η γεωστρατηγική της θέση, οι υποδομές, το ανθρώπινο δυναμικό, μπορούν να αξιοποιηθούν και να δώσουν προστιθέμενη αξία σ’ ένα ευρύτερο πλαίσιο Βαλκανικής Συνανάπτυξης».

Για το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στην Α.Μ.Θ., ο Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης τόνισε: «Το 2016 αυξήσαμε το Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. κατά 52%. Το 2017, το ποσοστό αυτό αυξήθηκε και έφτασε στο 82%. Το 2017 εγκρίθηκαν 55 νέα έργα των 43 εκ. € από εθνικούς πόρους για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών (οδικό δίκτυο, περιβάλλον, επισκευή κτιρίων)», προσθέτοντας ότι «Το 2018, μέχρι τώρα, έχουν εγκριθεί 43 νέα έργα των 35 εκ. € από εθνικούς πόρους». «Πρόκειται φυσικά για έργα που προτείνονται από την Περιφέρεια και εγκρίνονται από το Υπουργείο ενώ ο φορέας υλοποίησης είναι η Περιφέρεια. Αυτό προϋποθέτει υψηλό επίπεδο συνεργασίας με τελικό ωφελούμενο τους πολίτες της περιοχής μας», υπογράμμισε ο κ. Γιαννακίδης.

Για τα έργα του ΕΠ-ΕΠΑνΕΚ στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, σημείωσε: «Στον τομέα της επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ έχουν ενταχθεί στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης 591 επιχειρηματικά σχέδια με συνολικό επιχορηγούμενο προϋπολογισμό 44εκ. €. Στο πλαίσιο της δράσης “Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ” έχουν ενταχθεί 60 έργα με τη συμμετοχή 90 εταίρων από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και προϋπολογισμό 14 εκ. €. Όσον αφορά τον τομέα της ενέργειας, αναφέρω επιγραμματικά την κατασκευή της εναέριας γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας που συνδέει το Λαγκαδά με τους Φιλίππους. Το έργο χωροθετείται στους Νομούς Θεσσαλονίκης, Σερρών, Δράμας και Καβάλας με προϋπολογισμό Δημόσιας Δαπάνης 11 εκ. €».

Για τα έργα του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, ο κ. Γιαννακίδης ανέφερε: «Στον τομέα του Περιβάλλοντος (ΥΜΕΠΕΡΑΑ), έχουν ενταχθεί 15 έργα φορέων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με συνολικό προϋπολογισμό 64 εκ. €. Όλα είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την περιοχή» και πρόσθεσε: «Πόροι για έργα περιβάλλοντος έχουν εκχωρηθεί από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ και στην Περιφέρεια. Πρόκειται για 68,5 εκ. ευρώ για τη διαχείριση απορριμμάτων και την επεξεργασία λυμάτων. Έτσι, συνολικά πάνω από 130 εκ. € διατίθενται για έργα περιβάλλοντος από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ στην Ανατολική Μακεδονία – Θράκη».

Όσον αφορά τα έργα του Interreg στην Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, ο κ. Γιαννακίδης επεσήμανε: «Σχετικά με το πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας Interreg Ελλάδας-Βουλγαρίας το Υπουργείο μας χρηματοδοτεί ήδη έργα αιχμής (προϋπολογισμού 19 εκ. € περίπου) που εστιάζουν στη διασυνοριακή περιοχή με στόχο την ενίσχυση τοπικών κοινωνιών».

Ο κ. Γιαννακίδης αναφέρθηκε και στο ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, για το οποίο επεσήμανε: «Με 522 εκ. € (συμπεριλαμβανομένου του αποθεματικού επίδοσης που θα διατεθεί το 2019), μπορεί να αποτελέσει πραγματικό μοχλό ανάπτυξης της περιοχής.

Το Πρόγραμμα παρουσιάζει υψηλό βαθμό ενεργοποίησης (94,38 %). Τα επόμενα χρόνια μέχρι την ολοκλήρωση της περιόδου κρίνονται σημαντικά καθώς περισσότερα έργα πρόκειται να ενταχθούν (με δεδομένο ότι οι εντάξεις βρίσκονται στο 50,59%) για την αξιοποίηση όλων των πόρων του προγράμματος: έργα για τη διαχείριση των λυμάτων, την ενίσχυση επιχειρήσεων, δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα κλπ.

Σημαντική είναι η προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά σε μια ολοκληρωμένη στρατηγική ανάπτυξης του ορεινού όγκου Ροδόπης και Νέστου. Με έμφαση στις δυνατότητες της περιοχής, η στρατηγική μέχρι στιγμής δίνει έμφαση στον τουρισμό, την αγροδιατροφή και την προστασία του περιβάλλοντος, μέσω της ενίσχυσης των υποδομών. Από όσο γνωρίζουμε, η διαβούλευση λήγει σε μερικές μέρες. Το Υπουργείο Οικονομίας είναι εδώ για να ενισχύσει έμπρακτα την προσπάθεια αυτή και ήδη συνεργαζόμαστε με την Περιφέρεια προκειμένου με επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή ωφέλεια για την ανάπτυξη της περιοχής.

Εξόχως σημαντικό έργο του προγράμματος είναι αυτό του φυσικού αερίου στην Περιφέρεια Α.Μ.Θ., στην οποία προχωρά η επέκταση του δικτύου. Το Υπουργείο Οικονομίας έχει αναλάβει το συντονισμό για την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών με στόχο την άμεση ένταξη των έργων του φυσικού αερίου στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, τόσο στην Α.Μ.Θ. όσο και στη Στερεά Ελλάδα. Μετά από τη συνεργασία που είχαμε λοιπόν με την Περιφέρεια και τη Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου ως φορέα υλοποίησης, αναμένουμε άμεσα την ένταξη του αντίστοιχου έργου της δικής μας Περιφέρειας. Ο προϋπολογισμός του έργου οριστικοποιήθηκε στα 55 εκ. €, το ήμισυ εκ των οποίων θα καλυφθεί από πόρους ΕΣΠΑ, ενώ η ένταξη πρέπει να έχει γίνει πριν το τέλος του έτους. Το Υπουργείο παρακολουθεί και συντονίζει τις προσπάθειες, ώστε να προχωρήσει άμεσα η υλοποίηση του έργου και εφόσον χρειαστεί μπορούμε να προχωρήσουμε και σε επέκταση του φυσικού αντικειμένου».

Ο κ. Γιαννακίδης ολοκλήρωσε το χαιρετισμό του αναφέροντας: «Βρίσκομαι εδώ για να μιλήσω για τα σημαντικά βήματα που έχει κάνει η χώρα, την κυριαρχία που έχει ανακτήσει και την ελευθερία να σχεδιάσει τις δικές της πολιτικές και το δικό της αναπτυξιακό μοντέλο που έλειπε για χρόνια και έχουμε παρουσιάσει με κάθε λεπτομέρεια. Είμαι επίσης εδώ για να υπενθυμίσω σε όλους τους αρμόδιους φορείς αλλά και όλους τους πολίτες της Περιφέρειας ότι ο δρόμος αυτός προϋποθέτει συνεργασία και κοινούς στόχους. Από την πλευρά μας, στο πλαίσιο μιας συνολικής αναπτυξιακής στρατηγικής ενεργοποιούμε προς όφελος της αυτοδιοίκησης όλους τους διαθέσιμους πόρους και εργαλεία, προκειμένου να εκπληρώσει τον θεσμικό της ρόλο. Με καλές ή κακές στιγμές, πιστεύω ότι όλοι πρέπει να έχουμε στο επίκεντρο της σκέψης και της συνεργασίας μας, τους πολίτες».