Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύθηκε σήμερα (7/6) η απόφαση από το Υπουργείο Οικονομικών για την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών όλων των ακινήτων στη χώρα, όπου προβλέπεται μέση αύξηση 8% σε 13.808 ζώνες, όπου εφαρμόζεται πλέον το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων.

Αναλυτικά για το Νομό Δράμας οι νέες αντικειμενικές αξίες των ακινήτων, σύμφωνα με το ΦΕΚ, είναι οι εξής: