Δ.Ο.Υ. ΔΡΑΜΑΣ

 

Από τη Δ.Ο.Υ. Δράμας ζητείται ένας (1) απόφοιτος Ι.Ε.Κ για την πραγματοποίηση προαιρετικής πρακτικής άσκησης, για το Β΄ Εξάμηνο του 2017, με την προβλεπόμενη αμοιβή. Οι ειδικότητες των αποφοίτων Ι.Ε.Κ. θα πρέπει να είναι συναφείς με τα αντικείμενα εργασίας της Υπηρεσίας μας.

 

Ο Διευθυντής Δ.Ο.Υ. Δράμας

Τσιβελεκίδης Ευστράτιος