Προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα στην εξυπηρέτηση των πολιτών με την Δ.Ο.Υ Δράμας την Πέμπτη 1 Νοεμβρίου 2018 οι συναλλαγές θα πραγματοποιούνται μέχρι και τις 10:00 π.μ. λόγω της προγραμματισμένης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου Εργαζομένων των Δ.Ο.Υ. Καβάλας – Δράμας.