ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΥΠΑΤΕ) ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 

  • «Ανακαλείται η σχετική βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, που βρίσκεται εντός των εγκαταστάσεων του ως άνω ορειβατικού καταφυγίου, όπως ισχύει σήμερα»
  • «Ενδεχόμενη λειτουργία των εγκαταστάσεων του εν θέματι ορειβατικού καταφυγίου χωρίς Ειδικό Σήμα Λειτουργίας συνιστά παράβαση των διατάξεων της τουριστικής νομοθεσίας και τιμωρείται με διοικητικές κυρώσεις»

 

Σε ανάκληση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας του ορειβατικού καταφυγίου στο Χιονοδρομικό Κέντρου Φαλακρού, καθώς και της συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκεται εντός του ίδιου καταφυγίου προχώρησε η Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (ΕΥΠΑΤΕ) της Γενικής Γραμματείας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Τουρισμού. Αξίζει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο καταφύγιο φέρει το όνομα «Θέμης Καναράς», προς τιμήν του επίτιμου Προέδρου και πρώην Προέδρου του ΕΟΣ Δράμας κ. Καναρά για την καθοριστική συμβολή του στη δημιουργία του Χιονοδρομικού Κέντρου, καθώς και στην ανάπτυξη της χιονοδρομίας στην περιοχή της Δράμας.

Το συγκεκριμένο έγγραφο ανάκλησης του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας εκδόθηκε στις 27 Μαρτίου 2023, με αριθμό πρωτοκόλλου 6204 και έχει αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια» (ΑΔΑ: ΨΞΙΧ465ΧΘΟ-ΤΡΤ). Σύμφωνα με όσα αναφέρονται από την ΕΥΠΑΤΕ:

«1. Ανακαλείται το υπ’ αριθ. 93/03.01.2017 Ειδικό Σήμα Λειτουργίας του Ορειβατικού Καταφυγίου “Θέμης Καναράς” με αρ. ΜΗ.Τ.Ε. 0101Υ48000000301 (ΑΔΑ: ΩΥΓΕ465ΧΘΟ-ΙΥΙ), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σχετικό 26 του ανωτέρω σκεπτικού καθώς εκλείπουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για τη διατήρηση σε ισχύ αυτού.

  1. Ανακαλείται η υπ’ αριθ. 25 σχετική βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, που βρίσκεται εντός των εγκαταστάσεων του ως άνω ορειβατικού καταφυγίου, όπως ισχύει σήμερα.
  2. Ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Δράμας να μεριμνήσει για την αφαίρεση οποιασδήποτε πινακίδας ή σήμανσης επί του κτιρίου ή και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που να τον υποδεικνύει ως φορέα λειτουργίας του ορειβατικού καταφυγίου.
  3. Η ενδεχόμενη λειτουργία των εγκαταστάσεων του εν θέματι ορειβατικού καταφυγίου χωρίς Ειδικό Σήμα Λειτουργίας συνιστά παράβαση των διατάξεων της τουριστικής νομοθεσίας και τιμωρείται με διοικητικές κυρώσεις.
  4. Σε περίπτωση επαναλειτουργίας της επιχείρησης ακολουθείται η προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις νομοθεσία για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας του ορειβατικού καταφυγίου.

Οι φορείς, στους οποίους κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται για τυχόν δικές τους ενέργειες κατά λόγο αρμοδιότητας, ενημερώνοντας σχετικά την Υπηρεσία μας».

Το έγγραφο έχει ως αποδέκτες την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δράμας και στον ΕΟΣ Δράμας, ενώ κοινοποιείται στην Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, στο Αστυνομικό Τμήμα Κάτω Νευροκοπίου, στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Δράμας και στον Δήμο Κάτω Νευροκοπίου.

Όπως προκύπτει από το έγγραφο, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δράμας, με έγγραφό της στις 9 Φεβρουαρίου 2022, κοινοποίησε στην ΕΥΠΑΤΕ την από τις 14 Δεκεμβρίου 2021 απόφαση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού σχετικά με την ανάκληση προηγούμενης απόφασης περί εγκατάστασης του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Δράμας σε εκτάσεις κυριότητας της Γ.Γ.Α. στο Φαλακρό όρος. Στην απόφαση (ΑΔΑ: ΨΞΟΙ4653Π4-8Η1), η οποία υπογράφεται από τον Υφυπουργό Αθλητισμού κ. Λευτέρη Αυγενάκη, αναφέρεται, μεταξύ άλλων, πως «δεν πληρούται από το παραχωρησιούχο σωματείο ο όρος της αποκλειστικής άσκησης στον χώρο μόνο αθλητικών δραστηριοτήτων που προβλέπονται από το καταστατικό του». Πρόκειται για δημόσιε δασικές εκτάσεις 8.000,00 τ.μ. και 3.000,00 τ.μ. στις δασικές θέσεις «Άγιο Πνεύμα» και «Πευκώνας» του Φαλακρού Όρους Ν. Δράμας, που παραχωρήθηκαν στην Γ.Γ.Α. προκειμένου να τα αξιοποιήσει για αθλητικούς σκοπούς (κατασκευή και λειτουργία ορειβατικού καταφυγίου).

Ακολούθησε νέα απόφαση (ΑΔΑ: ΩΖΠ34653Π4-51Χ) της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, στις 10 Φεβρουαρίου 2022, με την οποία παραχωρούνται κατά χρήση εκτάσεις 8.000,00 τ.μ. και 3.000,00 τ.μ. στις δασικές θέσεις «Άγιο Πνεύμα» και «Πευκώνας» του Φαλακρού Όρους Ν. Δράμας προς την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης. Μεταξύ άλλων, στην απόφαση αναφέρεται πως η παραχώρηση πραγματοποιείται υπό την προϋπόθεση «να διατηρείται η αθλητική χρήση της παραχωρημένης έκτασης για όλη τη διάρκεια της παραχώρησης» και πως «οι προαναφερθείσες δημόσιες δασικές εκτάσεις θα παραδοθούν με πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής από την Γ.Γ.Α. στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης». Βέβαια, μέχρι στιγμής, παραμένει άγνωστο αν έχει υπογραφεί το σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής. Πάντως η κοινή επιτροπή για τον συγκεκριμένο σκοπό έχει συσταθεί από τις 28 Ιουνίου 2022 (ΑΔΑ: 94ΚΩ4653Π4-Κ3Γ).

Όπως προκύπτει από τα προαναφερθέντα δημόσια έγγραφα, η απόφαση για ανάκληση της εγκατάστασης του ΕΟΣ Δράμας στις συγκεκριμένες εκτάσεις υπάρχει από τις 14 Δεκεμβρίου 2021, η σχετική ενημέρωση προς την αρμόδια υπηρεσία έγινε στις 9 Φεβρουαρίου 2022 και η ανάκληση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας πραγματοποιήθηκε στις 27 Μαρτίου 2023.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι για το Χιονοδρομικό Κέντρο Φαλακρού, έχει κατατεθεί αναφορά στη Δικαιοσύνη από τον κ. Δημήτρη Μπόσκο, στις 15 Φεβρουαρίου 2023, ενώ σχετικά ερωτήματα για τη λειτουργία του έχουν κατατεθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα και από την παράταξη «Περιφερειακή Σύνθεση». Επίσης, σχετικά δημοσιεύματα υπήρξαν πρόσφατα και από την εφημερίδα «Εργασία… συν» (ενδεικτικά στις 23 Μαρτίου 2023, αρ. φύλλου 801, ο πρωτοσέλιδος τίτλος ήταν «ΝΑ ΠΑΡΕΜΒΕΙ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ για να προστατευθούν οι ζωές όσων χρησιμοποιούν τον δρόμο προς το Χιονοδρομικό Κέντρο Φαλακρού» και στις 6 Απριλίου 2023, αρ. φύλλου 803, ο πρωτοσέλιδος τίτλος ήταν «ΚΡΑΥΓΗ ΑΓΩΝΙΑΣ για το μέλλον του Χ.Κ. Φαλακρού»).

Από το πρόσφατο έγγραφο της ΕΥΠΑΤΕ, προκύπτει πως στις 24 Ιανουαρίου 2018 εκδόθηκε η «Αντικατάσταση βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων λειτουργίας επιχείρησης αναψυχής – επιχείρησης μαζικής εστίασης παρασκευής & διάθεσης προχείρου γεύματος εντός του Ορειβατικού Καταφυγίου Θέμης Καναράς στο Όρος Φαλακρό», η οποία αφορά το Καταφύγιο. Είχε προηγηθεί στις 3 Ιανουαρίου 2017 η έκδοση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας του Ορειβατικού Καταφυγίου «Θέμης Καναράς» στο όνομα του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Δράμας. Το συγκεκριμένο Ειδικό Σήμα Λειτουργίας είναι αυτό που ανακλήθηκε με το πρόσφατο έγγραφο της ΕΥΠΑΤΕ.

Βέβαια, παραμένει διερευνητέο αν υπήρξε νεότερο έγγραφο για νόμιμες προϋποθέσεις λειτουργίας επιχείρησης αναψυχής – εστίασης στον συγκεκριμένο χώρο. Επίσης προκύπτουν ερωτήματα για το αν το καταφύγιο λειτούργησε κατά τη χιονοδρομική περίοδο 2022-2023 και κάτω υπό ποιες προϋποθέσεις. Πάντως, όπως προκύπτει από την απόφαση ανάκλησης του Υφυπουργού κ. Αυγενάκη, ο χώρος συνδέεται με αποκλειστική άσκηση αθλητικών δραστηριοτήτων. Εξάλλου και στην απόφαση παραχώρησης προς την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας αναφέρεται ρητά πως πρέπει «να διατηρείται η αθλητική χρήση της παραχωρημένης έκτασης για όλη τη διάρκεια της παραχώρησης».

Ένα άλλο σημείο το οποίο χρήζει διερεύνησης είναι αν μετά την απόφαση ανάκλησης του κ. Αυγενάκη και την απόφαση παραχώρησης των εκτάσεων στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού έπρεπε να ακολουθηθεί η διαδικασία διοικητικής αποβολής, αν αυτή έγινε και αν έπρεπε να γίνει, γιατί δεν συνέβη αυτό.