Με απόφαση του Δημάρχου Δοξάτου κ. Θέμη Ζεκερίδη ανακλήθηκε ο ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου κ. Γιάννη Καγγελίδη ως Αντιδημάρχου. Από τον κ. Ζεκερίδη είχαν μεταφερθεί στον κ. Καγγελίδη οι αρμοδιότητες για την οργάνωση, παρακολούθηση και συντονισμό θεμάτων αθλητισμού, για την οργάνωση, παρακολούθηση και έλεγχο των λαϊκών αγορών του Δήμου, για την συγκρότηση ομάδων εθελοντισμού και για την διαχείριση αιτημάτων των Προέδρων των κοινοτήτων και των δημοτών σε συνεργασία με τους φορείς του Δήμου.

Η απόφαση του κ. Ζεκερίδη δημοσιεύτηκε στις 28 Ιουλίου και ισχύει από τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Όπως αναφέρεται σε αυτήν, «μέχρι τον ορισμό νέου Αντιδημάρχου οι αρμοδιότητες θα ασκούνται από τον Δήμαρχο».

Όσον αφορά τους λόγους για τους οποίους ο κ. Ζεκερίδης αποφάσισε την ανάκληση ορισμού Αντιδημάρχου, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην απόφαση, όπως αυτή αναρτήθηκε στο πρόγραμμα «Διαύγεια», είναι οι εξής:

«Η συνεργασία του αντιδημάρχου κου Καγγελίδη Ιωάννη με την διοίκηση του Δήμου Δοξάτου ήταν ανύπαρκτη κατά τον χρόνο άσκησης των καθηκόντων του με αποτέλεσμα καμία δράση εντός του εύρους των αρμοδιοτήτων του να μην εξελιχθεί και ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα. Εκτός αυτού, στην τελευταία ψηφοφορία του Δημοτικού Συμβουλίου και ενώ στην πρώτη συνεδρίαση είχε ψηφίσει υπέρ του Πράσινου Σημείου, στην δεύτερη διαφοροποίησε χωρίς εύλογη αιτία την θέση του και ψήφισε αρνητικά με κίνδυνο να χαθεί το δικαίωμα του Δήμου για δημιουργία Πράσινου Σημείου (αποτέλεσμα ψηφοφορίας 14-13). Φυσικά, αναγνωρίζεται στον κο Καγγελίδη καθώς και στο σύνολο των δημοτικών συμβούλων το δικαίωμα να ψηφίζουν κατά συνείδηση. Στην συγκεκριμένη, ωστόσο, ψηφοφορία όπου υπήρχε κίνδυνος απώλειας του προγράμματος χρηματοδότησης καθώς και του γενικότερου δικαιώματος για την δημιουργία Πράσινου Σημείου στον Δήμο Δοξάτου, η προπεριγραφείσα στάση του υπερέβη την καλώς εννοούμενη δυνατότητα διαφοροποίησης της άποψής του.

Λόγω των ανωτέρω διαπιστώνεται έλλειψη διάθεσης συνεργασίας του κου Καγγελίδη με τον Δήμαρχο, η οποία αναιρεί την εμπιστοσύνη και θέτει υπό αμφισβήτηση την τήρηση της αρχής επικουρικότητας στα καθήκοντα του Δημάρχου από πλευράς Αντιδημάρχων αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται το έργο της Δημοτικής Αρχής».