Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Νίκη Κεραμέως, με θέμα «Αναγνώριση παιδαγωγικής επάρκειας εκπαιδευτικών», κατέθεσε η Βουλευτής Ν. Δράμας και Τομεάρχης Παιδείας και Θρησκευμάτων του Κινήματος Αλλαγής κα Χαρά Κεφαλίδου.

Η αναφορά έχει ως εξής:

Με επιστολή τους, ομάδα εκπαιδευτικών καταγγέλλουν επί της κατάταξης των υποψηφίων του Κύριου και Επικουρικού Πίνακα της 3ΕΑ/2022 Προκήρυξης και συγκεκριμένα για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψηφίων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.), κατηγορίας ΠΕ.

Όπως αναφέρουν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 «Αποδεικτικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας» του κεφαλαίου Δ΄ «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΥΤΩΝ» της 3ΕΑ/2022 Προκήρυξης, διευκρινίζεται ότι: «Η κατοχή πιστοποιημένης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας αποτελεί πρόσθετο τυπικό προσόν (παρ. 3 και 4 του άρθρου 54 σε συνδυασμό με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 66 του ν. 4589/2019, όπως ισχύει). Οι υποψήφιοι οι οποίοι διαθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια προτάσσονται των υποψηφίων που δεν τη διαθέτουν στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης».

Στη συνέχεια τονίζουν ότι: «… η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια πιστοποιείται εξ ορισμού με την αποφοίτηση από το υπό κρίση Τμήμα, ήτοι για τους αποφοίτους :α)παιδαγωγικών Τμημάτων που εντάσσονται στους εκπαιδευτικούς κλάδους ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ71, ΠΕ61, ΠΕ02, ΠΕ03…».

Όμως, επισημαίνουν, λόγω υπερφόρτωσης και δυσλειτουργίας του συστήματος του ΑΣΕΠ δεν περάστηκε η παιδαγωγική τους επάρκεια ενώ δηλώθηκε κανονικά. Στο ΟΠΣΥΔ η παιδαγωγική τους επάρκεια φαίνεται κανονικά καταχωρημένη και αναγνωρισμένη.

Ως εκ τούτου, είναι άδικο και αδικαιολόγητο να χάσουν την θέση που δικαιούνται όλοι, από το βασικό τους πτυχίο.  Η περίπτωση περιπλέκεται καθώς οι φετινές προσλήψεις, σύμφωνα με εξαγγελίες της Υπουργού Παιδείας, θα πραγματοποιηθούν από τους προσωρινούς πίνακες του ΑΣΕΠ.

Σας επισυνάπτω τη σχετική επιστολή των εκπαιδευτικών και ζητώ να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες ικανοποίησης του αιτήματός τους.