ΧΑΡΑ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ν. ΔΡΑΜΑΣ

Ερώτηση προς την Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων κα Νίκη Κεραμέως, με θέμα «Άμεση ανάγκη λήψης μέτρων για την προστασία και πρόληψη των εκπαιδευτικών ευπαθών ομάδων», κατέθεσε η Τομεάρχης Παιδείας του Κινήματος Αλλαγής και Βουλευτής Ν. Δράμας κ. Χαρά Κεφαλίδου.

Η ερώτηση έχει ως εξής:

Με επιστολή τους οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που ανήκουν στις Ευπαθείς Ομάδες, σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 55400/2021 (ΦΕΚ 4206/Β/12-9-2021), για τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, και για το διάστημα αρχικά από 13 Σεπτεμβρίου 2021 έως και 20 Σεπτεμβρίου 2021, αλλά και μετέπειτα, με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ. 55732/2021, «Οι υπάλληλοι του Δημοσίου που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου (υποπερίπτωση 1.1–1.11 της περ. 1 της υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446/17.9.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών), επανέρχονται στην εργασία τους με αυτοπρόσωπη παρουσία, «σε θέσεις που δεν έχουν επαφή με κοινό».

Για τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που ανήκουν στις Ευπαθείς Ομάδες, στις ίδιες ακριβώς ομάδες αυξημένου κινδύνου και με νεότερη ΚΥΑ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446/17.9.2020 (Β ́4011, ΑΔΑ ΩΔΧ746ΜΤΛ6-956), δεν υπάρχει κανένα απολύτως προληπτικό μέτρο.

Αντίθετα βρέθηκαν σε τάξεις και σε πολυάριθμα τμήματα, πολλοί από αυτούς δε, που ανήκουν στην δευτεροβάθμια ή σε ειδικότητες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, εργάζονται σε 2, 3 ή και περισσότερα σχολεία προκειμένου να καλύψουν το ωράριο και τα κενά των σχολείων κι έρχονται σε επαφή έως και με 500 διαφορετικά παιδιά και 2, 3 ή και περισσοτέρους συλλόγους διδασκόντων την εβδομάδα.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον αριθμό 111525/ΓΔ4 «Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022 αρ. 1» «…οι σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υποχρεούνται να παρέχουν σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε μαθητές που δεν δύνανται να παρακολουθήσουν με φυσική παρουσία την εκπαιδευτική διαδικασία»

Μετά τα ανωτέρω ερωτάται η Υπουργός:

1. Σε ποιες ενέργειες θα προβεί το Υπουργείο, άμεσα, για να εκδώσει ξεκάθαρα μέτρα προστασίας και πρόληψης και για τους εκπαιδευτικούς ευπαθών ομάδων, χωρίς να τους διαχωρίζει από τους υπόλοιπους Δημοσίους υπαλλήλους ευπαθών ομάδων, για τους οποίους έχουν ληφθεί ήδη ανάλογα μέτρα;

2. Γιατί διαχωρίζονται παιδιά και εκπαιδευτικοί των ίδιων ευπαθών ομάδων, όταν οι ειδικοί αναφέρουν πως οι ενήλικες και με τις μεταλλάξεις «Delta» και «Μu» κινδυνεύουν πολύ περισσότερο ακόμη κι αν είναι εμβολιασμένοι;

3. Είναι στις προβλέψεις του Υπουργείου σας, για την παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευση, για το σχολικό έτος 2021-2022, που υποχρεούνται να παρέχουν οι σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε μαθητές που δεν δύνανται να παρακολουθήσουν με φυσική παρουσία την εκπαιδευτική διαδικασία, τα μαθήματα να τα αναλάβουν οι Εκπαιδευτικοί Ευπαθών Ομάδων;

4. Θα υπάρξει πρόβλεψη από το Υπουργείο για τους εκπαιδευτικούς που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες αλλά δεν επιτρέπεται να εμβολιαστούν καθώς και για τους εκπαιδευτικούς που εμβολιαστήκαν μεν με την 1η δόση, αλλά δεν τους επιτρέπεται να συνεχίσουμε με τη 2η;

5. Τι θα προβλέψει το Υπουργείο σας για τους εκπαιδευτικούς ευπαθών ομάδων, που αν και εμβολιαστήκαν πλήρως, λόγω όμως υποκείμενου νοσήματος και ανοσοκαταστολής δεν αναπτύξανε αντισώματα, όταν μάλιστα η Επιτροπή Εμβολιασμών αναφέρει ότι οι ανοσοκατεσταλμένοι παραμένουν ευάλωτοι στη λοίμωξη και μετά τον βασικό εμβολιασμό τους και τους παραπέμπουν για τρίτη δόση;