Σε έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης προς την Επιτροπή Λαϊκών Αγορών του άρθρου 28 (ν.4497/17) δια μέσου του Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Δράμας αναφέρονται τα εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν.4497/17 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει «Σε περίπτωση που η ημέρα λειτουργίας μίας λαϊκής αγοράς είναι εθνική ή τοπική αργία, μπορεί να μεταφερθεί έκτακτα η ημέρα λειτουργίας της με τη σύμφωνη γνώμη της οικείας επιτροπής λαϊκών αγορών και του οικείου δήμου».

Λόγω του εορτασμού της 1ης Ιουλίου και προς εξυπηρέτηση των καταναλωτών προτείνουμε τη μετάθεση της ημέρας λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς του Δήμου Δράμας, από την Πέμπτη 1/7/2021, που είναι ημέρα εορτασμού της1ης Ιουλίου, την Τετάρτη  30/6/2021.

Παραμένουμε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

 

Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Ευστράτιος Αρβανιτίδης