Ερώτηση προς τους Υπουργούς Υγείας κ. Θάνο Πλεύρη και Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Νίκη Κεραμέως, με θέμα «Αξιοποίηση πανεπιστημιακών ιατρών για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών των Νοσοκομείων της χώρας», κατέθεσαν Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Ν. Δράμας, μεταξύ των οποίων και η Βουλευτής Ν. Δράμας κα Χαρά Κεφαλίδου.

Η ερώτηση έχει ως εξής:

Με το άρθρο 39 του πρόσφατου νομοσχεδίου του Υπ. Υγείας «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις», δόθηκε η κατ’ εξαίρεση δυνατότητα σε ιατρούς κλάδου ΕΣΥ να παραμείνουν στην υπηρεσία τους έως την 31/12/2022 παρά τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας τους, υπό τις εκεί οριζόμενες προϋποθέσεις. Η ρύθμιση αυτή, αποτελεί συνέχεια προγενέστερων ρυθμίσεων που είχαν δώσει αντίστοιχη δυνατότητα στους ιατρούς κλάδου ΕΣΥ να παραμείνουν στην υπηρεσία τους παρά τη συμπλήρωση του ορίου συνταξιοδότησης.

Στόχος της διάταξης αυτής, είναι η ενίσχυση των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας, με το απαραίτητο ιατρικό προσωπικό για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που έχει δημιουργήσει στη χώρα μας η εξέλιξη της πανδημίας του covid-19, όπως άλλωστε αποτυπώνεται και στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου.

Ωστόσο, αντίστοιχη ρύθμιση δεν έχει υπάρξει έως σήμερα για τους πανεπιστημιακούς ιατρούς. Έτσι, οι ιατροί αυτοί, παρότι καλύπτουν αντίστοιχες ανάγκες, αποχωρούν από την υπηρεσία τους με τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας τους, χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν την παραμονή τους έως την 31/12/2022– όπως οι συνάδελφοί τους ιατροί κλάδου ΕΣΥ.

Με τα δεδομένα αυτά κι ενώ η εξέλιξη της πανδημίας καλπάζει, τα Νοσοκομεία της χώρας μας στερούνται της δυνατότητας να αξιοποιήσουν στο έπακρο το ιατρικό προσωπικό τους, το οποίο θα μπορούσε να παραμείνει και να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες.

Κατόπιν αυτών ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

Σκοπεύουν τα αρμόδια Υπουργεία να δώσουν τη δυνατότητα στους πανεπιστημιακούς ιατρούς να παραμείνουν στην Υπηρεσία τους και μετά τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας τους, σε αντιστοιχία με τα οριζόμενα για τους ιατρούς κλάδου ΕΣΥ;