Επιστολή προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γιώργο Γεωργαντά, τους Υφυπουργούς κ.κ. Γιώργο Στύλιο και Σίμο Κεδίκογλου και τον Γ.Γ. Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών κ. Δημήτρη Παπαγιαννίδη, με θέμα «Αδικίες στους Κτηνοτρόφους των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Κεντρικής Μακεδονίας όσον αφορά το πρόγραμμα βιολογικής Κτηνοτροφίας και προτάσεις άρσης των αδικιών» απέστειλε το Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Η επιστολή, η οποία κοινοποιείται στον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης κ. Χρήστο Μέτιο, στον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολο Τζιτζικώστα, στον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Περιφέρειας ΑΜΘ κ. Βασίλειο Δελησταμάτη, στον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Κ.Μ. κ. Γεώργιο Κεφαλά, στους χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες Δράμας, Καβάλας & Σερρών, στους Βουλευτές Δράμας, Καβάλας, Σερρών, στο Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. & στα Παραρτήματα ΓΕΩΤ.Ε.Ε., στα μέλη παραρτήματος, στα Μ.Μ.Ε. Δράμας, Καβάλας, Σερρών και τον λοιπό Γεωτεχνικό Τύπο, έχει ως εξής:

Αξιότιμοι Κύριοι Υπουργοί,

Πληροφορηθήκαμε από μέλη του παραρτήματός μας ότι με την κατάταξης μοριοδότησης για την ένταξη στο πρόγραμμα της βιολογικής κτηνοτροφίας που ανακοινώθηκε πρόσφατα, παρά πολλοί κτηνοτρόφοι των Περιφερειών Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης και Κεντρικής Μακεδονίας, που αιτήθηκαν την ένταξη τους στο πρόγραμμα διατήρησης, βρίσκονται κάτω από το όριο ένταξης, λόγω χαμηλής μοριοδότησης. Παράλληλα κι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των κτηνοτρόφων που αιτήθηκαν για πρώτη φορά την ένταξη τους στο πρόγραμμα, τελικά μένουν εκτός για τους ίδιους λόγους.

Οι λόγοι που συνέβη αυτό είναι κυρίως οι παρακάτω:

-Η κατάταξη μοριοδότησης, όπως και η κατανομή των κονδυλίων έγινε σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ κατά την προηγούμενη πρόσκληση, έγινε κατά περιφέρεια. Με τη μοριοδότηση και κατανομή των κονδυλίων σε ολόκληρη τη χώρα, πολλοί κτηνοτρόφοι της περιφέρειας Α.Μ.Θ. και Κ.Μ., έμειναν εκτός κι όσοι εντάχθηκαν, τα ποσά που τους αντιστοιχούν είναι το ίδιο χαμηλά με πριν, σε σχέση με κτηνοτρόφους άλλων περιφερειών.

-Οι κτηνοτρόφοι των περιφερειών της Α.Μ.Θ. αλλά και της Κ.Μ., λόγω της υψηλής πυκνότητας βόσκησης που έχει οριστεί από το 2015, έχουν τη μικρότερη κατανομή στρεμμάτων ανά Ζωική Μονάδα, 3.25 και 4.13 ΖΜ/Ha αντίστοιχα. Συνεπώς ο υπολογισμός της πυκνότητας βόσκησης γίνεται με μια απλή διαίρεση, των επιλέξιμων κατά τον ΟΠΕΚΕΠΕ εκτάσεων βοσκοτόπων, με το ζωικό κεφάλαιο (Ζωικές Μονάδες) που έχει η κάθε περιφέρεια (Χωρική Ενότητα). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια μεγάλου μέρους των άμεσων ενισχύσεων των κτηνοτρόφων μας προς τις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας, αφού αυτές συνδέονται με τις εκτάσεις των βοσκοτόπων. Έτσι ενισχύσεις όπως, η Βασική, το Πρασίνισμα, η Εξισωτική, το εθνικό απόθεμα Νέων Κτηνοτρόφων και η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ, είναι υποπολλαπλάσιες στους κτηνοτρόφους των Περιφερειών μας, σε σχέση με κτηνοτρόφους άλλων περιφερειών με το ίδιο ζωικό κεφάλαιο.

Για αυτούς τους λόγους και προκειμένου να εξομαλυνθούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι υπάρχουσες αδικίες που τελευταία με την πρόσφατη προκήρυξη της βιολογικής έχουν αμβλυνθεί ακόμα περισσότερο, πιστεύουμε ότι θα πρέπει:

-Η κατανομή των κονδυλίων στο πρόγραμμα Βιολογικής Κτηνοτροφίας να γίνεται κατά περιφέρεια όπως στην προηγούμενη πρόσκληση. Αυτή η κατανομή αν και έδωσε τη δυνατότητα σε πολλούς κτηνοτρόφους των περιφερειών μας, να ενταχθούν στα βιολογικά με χαμηλή μοριοδότηση, τους επιδότησε όμως με πολύ μικρότερα ποσά, σε σχέση με κτηνοτρόφους άλλων περιφερειών με το ίδιο ζωικό κεφάλαιο, για τους λόγους που εξηγήσαμε παραπάνω.

-Ακόμα ζητάμε την άμεση παρέμβασή σας, ώστε να επανενταχθούν όλοι οι κτηνοτρόφοι που αιτήθηκαν τη διατήρηση των εκτροφών τους στα βιολογικά, με αύξηση του κονδυλίου για το παραπάνω πρόγραμμα, έτσι ώστε να παραμείνουν στο πρόγραμμα.

-Ζητάμε επίσης την αύξηση του κονδυλίου για τους νεοεισερχόμενους κτηνοτρόφους στο μέτρο, ώστε να μπορέσουν να ενταχθούν, όσο το δυνατόν περισσότεροι, τη στιγμή μάλιστα που υπάρχει ενδιαφέρον.

-Ακόμα σας επισημαίνουμε, την ανάγκη άρσης της αδικίας που υφίστανται οι κτηνοτρόφοι στις Περιφέρειες της Α.Μ.Θ. και της Κ.Μ. και κάποιων νησιών όπως η Θάσος, με τα χαμηλά ποσά ένταξης στο πρόγραμμα της βιολογικής κτηνοτροφίας. Η παραπάνω αδικία που υφίσταται από το 2015, δημιουργεί στρέβλωση του ανταγω-νισμού και οικονομική ανισότητα μεταξύ των κτηνοτρόφων των διαφόρων περιφερειών.

-Τέλος θέλουμε να σας επισημάνουμε την λογική ανάγκη που θα πρέπει να γίνει κανόνας, σε περιπτώσεις όπου όταν εντάσσεται ο κτηνοτρόφος στη βιολογική κτηνοτροφία και ταυτόχρονα έχει αιτηθεί την ένταξη εκτάσεων στη βιολογική γεωργία για παραγωγή ζωοτροφών, αυτή του η αίτηση να γίνεται αυτοδίκαια δεκτή. Ιδίως μάλιστα στην παρούσα οικονομική συγκυρία όπου το κόστος των ζωοτροφών εκτινάχθηκε και η ιδιοπαραγωγή ζωοτροφών και ιδιαιτέρως των βιολογικών ζωοτροφών είναι μονόδρομος για την επιβίωση της βιολογικής κτηνοτροφίας.

Κ. Υπουργοί,

Οι Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Κεντρικής Μακεδονίας είναι δύο παραμεθόριες περιφέρειες που συνορεύουν με χώρες που έχουν πολύ χαμηλότερο κόστος παραγωγής στην κτηνοτροφία τους, ενώ παράλληλα οι κτηνοτρόφοι μας πλήττονται και από άλλα δεινά, όπως οι παράνομες ελληνοποιήσεις, οι αθρόες εισαγωγές κ.λ.π.. Για να μπορέσουν λοιπόν ορισμένοι από τους κτηνοτρόφους μας να είναι ανταγωνιστικοί, προστατεύοντας παράλληλα το περιβάλλον που ζουν και τον καταναλωτή, επέλεξαν τη βιολογική κτηνοτροφία που για πολλούς από αυτούς είναι και στάση ζωής. Σε αυτούς τους ανθρώπους θα πρέπει να τους δοθεί μια ευκαιρία εντάσσοντας ή κρατώντας τους στη βιολογική κτηνοτροφία και δίνοντάς τους την ενίσχυση που τους αρμόζει για αυτό το σκοπό, στο ίδιο ύψος και με τους ίδιους όρους και κριτήρια που τη λαμβάνουν οι συνάδελφοι τους στις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας.

 

Για τη Διοικούσα Επιτροπή του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Αν. Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος

Ζαφείρης Μυστακίδης