Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Αργύρης Πατακάκης, σχετικά με το γεγονός ότι το Τελωνείο Εξοχής παραμένει κλειστό και επιτρέπονται μόνο εμπορικές μετακινήσεις, ανέφερε τα εξής:

Είναι αποτέλεσμα ανικανότητας ή άγνοιας;

Η τουριστική περίοδος ξεκίνησε όχι όμως για την Περιφέρειά μας.

Το Τελωνείο της Εξοχής, έχοντας όλες τις απαραίτητες υποδομές, ώστε να υποστηρίξει τα αναγκαία υγειονομικά μέτρα, παραμένει κλειστό, την ίδια ώρα που για το Τελωνείο της Νυμφαίας μετά από παρεμβάσεις των τοπικών κοινωνιών έχει δρομολογηθεί το άνοιγμά του.

Η έλλειψη σχεδιασμού, αλλά και η ανικανότητα της διοίκησης, φαίνονται για άλλη μια φορά. Η ζημιά και η δυσφήμιση για τον τόπο είναι τεράστια και οι επαγγελματίες της ΠΑΜΘ μετά την καθυστέρηση τη μη επιστρεπτέας επιχορήγησης θα πληρώσουν ξανά την ανικανότητα και την αδιαφορία της περιφερειακής διοίκησης.