591.600 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 4.158.400 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ.

 

 

Εγκρίθηκε η πρώτη κατανομή ποσού ύψους 70.000.000,00 ευρώ στις Περιφέρειες της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών έναντι της συνολικής τους δαπάνης για το σχολικό έτος 2018-2019.

Με χρέωση του λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών», οι εν λόγω χρηματοδοτήσεις αποδίδονται στις δικαιούχους Περιφέρειες.

Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αποδίδεται ποσό 4.158.400 ευρώ, εκ των οποίων 591.600 ευρώ αφορούν την Π.Ε. Δράμας, 976.300 ευρώ την Π.Ε. Έβρου, 832.700 ευρώ την Π.Ε. Καβάλας, 865.400 την Π.Ε. Ξάνθης και 892.400 την Π.Ε. Ροδόπης.

Τη σχετική απόφαση υπέγραψε ο υπουργός Εσωτερικών κ. Αλέξης Χαρίτσης.