ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ (232.950,12 ΕΥΡΩ) ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (240.000 ΕΥΡΩ)

  • Συνολικές εντάξεις Πράξεων για Δήμους όλης της χώρας ύψους 6,8 εκ. ευρώ

 

Νέες χρηματοδοτήσεις σε Δήμους της χώρας ύψους 6.865.773,12 ευρώ, στο πλαίσιο των Προσκλήσεων του Προγράμματος «ΦιλόΔημος ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών, ενεργοποιούνται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Αλέξη Χαρίτση, για τη συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων, την αναβάθμιση παιδικών χαρών και την προμήθεια μηχανημάτων έργου.

Για την Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας, η Πράξη που εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ» αφορά το Δήμο Δράμας και είναι ποσού 232.950,12 €, προερχόμενα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΕΣ.

Για την Προμήθεια Μηχανημάτων Έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού, ανάμεσα στις Πράξεις που εντάσσονται στο Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ» είναι και αυτή που αφορά το Δήμο Δράμας., συνολικού ποσού 260.000 ευρώ, εκ των οποίων οι 240.000 ευρώ προέρχονται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΕΣ και οι 20.000 ευρώ από ίδιους πόρους.

Οι δικαιούχοι Δήμοι για τη χρηματοδότηση των ενταγμένων πράξεων, θα απορροφήσουν πρώτα τους πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών. Στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθούν οι ίδιοι πόροι των Δήμων.