ΜΕΓΑΛΗ ΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ: 4.850 ΜΟΡΙΑ Η ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΓΕΛ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ 2.550 ΜΟΡΙΑ Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

  • 236 οι εισακτέοι στο Τμήμα Αγροτικής Βιοτεχνολογίας & Οινολογίας και 191 εισακτέοι στο Τμήμα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος

 

Ανακοινώθηκαν την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2020 τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, δίνοντας με αυτό τον τρόπο τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων και των οικογενειών τους, καθώς ταυτόχρονα έγινε γνωστή και η σχολή που εισάγεται κάθε απόφοιτος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι ενδιαφερόμενοι πληροφορήθηκαν τα αποτελέσματα μέσω της σχετικής ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ενώ οι καταστάσεις των επιτυχόντων αναρτήθηκαν στα Λύκεια όλη της χώρας. Βέβαια οι καταστάσεις που αναρτήθηκαν, όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια λόγω προσωπικών δεδομένων, περιείχαν μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα στοιχεία της επιτυχίας του και όχι τα ονομαστικά στοιχεία του.

Όπως είναι γνωστό, στη Δράμα έχουν έδρα 2 πανεπιστημιακά τμήματα, το Αγροτικής Βιοτεχνολογίας & Οινολογίας και το Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, τα οποία ανήκουν στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων στα δύο πανεπιστημιακά τμήματα της Δράμας εισάγονται συνολικά 427 επιτυχόντες φοιτητές, ακριβώς ίδιος αριθμός με τον περσινό. Συγκεκριμένα, στο Τμήμα Αγροτικής Βιοτεχνολογίας & Οινολογίας εισέρχονται 236 εισακτέοι και στο Τμήμα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος 191. Από τις διαθέσιμες θέσεις δεν πληρώθηκαν οι 45, από εισακτέους από τις δευτερεύουσες κατηγορίες (24 στο τμήμα Αγροτικής Βιοτεχνολογίας & Οινολογίας και 21 στο τμήμα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος).

Οι βάσεις εισαγωγής στην κύρια κατηγορία αποφοίτων (από τα ημερήσια ΓΕΛ) για τα δύο τμήματα της Δράμας ήταν 4.850 μόρια για το τμήμα Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας και 2.550 μόρια για το τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Και τα δύο τμήματα καταγράφουν μεγάλη πτώση στις βάσεις τους, αν και το Υπουργείο Παιδείας στην ανακοίνωσή του επεσήμανε ότι «τα στοιχεία δεν είναι συγκρίσιμα για τις περισσότερες κατηγορίες υποψηφίων, δεδομένου του διαφορετικού τρόπου υπολογισμού των μορίων και των διαφορετικών συστημάτων εισαγωγής». Στο τμήμα Αγροτικής Βιοτεχνολογίας & Οινολογίας η πτώση της βάσης σε σχέση με το 2019 ήταν 2.944 μόρια (-37,8%) και στο τμήμα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος καταγράφηκε πτώση της βάσης σε σχέση με το 2019 κατά 6.923 μόρια (-63,2%). Όσον αφορά την δεύτερη κύρια κατηγορία αποφοίτων, από τα ημερήσια ΕΠΑΛ, η βάση για το τμήμα Αγροτικής Βιοτεχνολογίας & Οινολογίας ήταν 6.350 μόρια, αυξημένη κατά 639 μόρια (2,2%) σε σχέση με πέρσι, ενώ η βάση για το τμήμα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος ήταν 10.450 μόρια, αυξημένη κατά 4.935 μόρια (82,5%) σε σχέση με πέρσι.

Παράλληλα, το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε, πέρα από τις βάσεις εισαγωγής, και τα μόρια του πρώτου εισακτέου σε κάθε σχολή. Στο τμήμα Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας ο πρώτος εισακτέος από τους αποφοίτους ημερήσιων ΓΕΛ συγκέντρωσε 12.625 μόρια, ενώ στο τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ο πρώτος εισακτέος συγκέντρωσε 8.500 μόρια. Από τους αποφοίτους των ημερήσιων ΕΠΑΛ, ο πρώτος εισακτέος στο Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας συγκέντρωσε 14.785 μόρια και στο τμήμα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος 14.050 μόρια.