ΕΙΚΟΣΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΥΨΟΥΣ 37 ΕΚ. ΕΥΡΩ ΕΝΕΚΡΙΝΕ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

 

 

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανακοινώνει ότι μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης που υπέβαλαν Δήμοι της Περιφέρειας για την υλοποίηση έργων ύδρευσης, εγκρίθηκαν 20 προτάσεις, οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας με το ποσό των 37.072.978 €.

Ανάμεσά στα έργα βρίσκονται και δύο έργα περίπου 3,6 εκ. ευρώ τα οποία αφορούν το Δήμο Δοξάτου. Συγκεκριμένα η αντικατάσταση κεντρικού δικτύου ύδρευσης Καλαμπακίου, προϋπολογισμού 1.895.161 €, και η αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Τοπικών Κοινοτήτων Κυργίων – Πηγαδίων Δήμου Δοξάτου, προϋπολογισμού 1.785.606 €.