ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΥΨΟΥΣ 3 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

Στο πλαίσιο των Προσκλήσεων των Προγραμμάτων «ΦιλόΔημος» και «ΦιλόΔημος ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών, βάσει της Απόφασης 4748 (ΦΕΚ 612/22.2.2018), ο υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, ενέκρινε την ένταξη των Πράξεων Δήμων συνολικού ποσού ύψους 3.051.548,51 ευρώ με τη συμμετοχή των Δήμων να ανέρχεται στο ποσό των 712.948,51 ευρώ.

Για τη συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων, εντάχθηκε Πράξη που αφορά το Δήμο Δράμας με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων – ΥΠΕΣ ύψους 318.900 ευρώ, χωρίς συμμετοχή με ίδιους πόρους του Δήμου.

Επίσης, για την «Προμήθεια-Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας», υπήρξε έγκριση Πράξης συνολικού προϋπολογισμού 268.000,00 ευρώ.