Χρηματοδότηση ποσού ύψους 3.500 ευρώ από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού εξασφάλισε το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Δοξάτου.

Σε σχετική ανακοίνωση του Προέδρου του Νομικού Προσώπου κ. Παρασκευά Παπαδόπουλου αναφέρονται τα εξής:

«Το Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Δοξάτου είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι σε ικανοποίηση σχετικής πρότασης – αιτήματος που υπέβαλε, εκδόθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α.) απόφαση επιχορήγησης του Ν.Π.Δ.Δ. με το ποσό των 3.500,00 € για τη διοργάνωση δράσης με τίτλο: “Μαρτυρικός Δήμος Δοξάτου: Εκδηλώσεις τιμής για τους κατοίκους του”.