ΜΕ ΘΕΜΑ «ΤΑ ΠΕΤΡΙΝΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ»

 

 

H Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Κύκλωψ», η οποία εδρεύει στη Δράμα, έχοντας ως ιδρυτικό σκοπό μεταξύ άλλων την ανάδειξη της φωτογραφικής τέχνης, προκηρύσσει φωτογραφικό διαγωνισμό με θέμα «Τα πέτρινα γεφύρια του Νομού Δράμας».

Πρόκειται για τον 2ο διαγωνισμό φωτογραφίας της ΑΜΚΕ «Κύκλωψ» μετά την επιτυχή πραγματοποίηση του 1ου διαγωνισμού με θέμα «Το Μαρμάρινο Σπίτι και η Καπναποθήκη Αναστασιάδη στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας Δράμας».

Σκοπός και αυτού του διαγωνισμού της ΑΜΚΕ «Κύκλωψ» είναι να επαναφέρει στο προσκήνιο την αρχιτεκτονική κληρονομιά της Δράμας και ταυτόχρονα να δημιουργήσει ερεθίσματα για τη διάδοση της φωτογραφικής τέχνης.

Μνημεία αυτής της κληρονομιάς και δείγματα λαϊκής αρχιτεκτονικής, είναι και τα πέτρινα τοξωτά γεφύρια που στέκουν εγκαταλειμμένα και ασυντήρητα στην ορεινή και πεδινή Δράμα. Στον νομό της Δράμας υπάρχουν περισσότερα από 30 πέτρινα παραδοσιακά γεφύρια (και υδατογέφυρα), τα οποία συνδέοντας τις όχθες των αμέτρητων ρεμάτων της περιοχής εξασφάλιζαν τη σύνδεση μονοπατιών και την επικοινωνία μεταξύ οικισμών. Η ύπαρξη ενός τόσο περίπλοκου και ενδιαφέροντος δικτύου επικοινωνιών καταδεικνύει την ιδιαίτερη πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής και τη σπουδαιότητα των φυσικών της πόρων.

Η Κριτική Επιτροπή είναι πενταμελής. Οι τρεις φωτογραφίες που θα λάβουν την υψηλότερη βαθμολογία από την κριτική επιτροπή θα τιμηθούν από την ΑΜΚΕ «Κύκλωψ» σε ειδική τελετή που θα πραγματοποιηθεί εντός του Σεπτεμβρίου 2019.

Η ΑΜΚΕ «Κύκλωψ» θα ενισχύσει τις/τους δημιουργούς των τριών φωτογραφιών που θα συγκεντρώσουν την υψηλότερη βαθμολογία με τρία διαφορετικά χρηματικά βραβεία, τα οποία θα είναι για το1ο βραβείο: 3.000 ευρώ, για το 2ο βραβείο: 2.000 ευρώ και για το 3ο βραβείο: 1.000 ευρώ.

Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε στην Οργανωτική Επιτροπή του Διαγωνισμού μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης [email protected], με την ένδειξη: προς την Οργανωτική Επιτροπή του 2ου Φωτογραφικού Διαγωνισμού.