Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών κ. Στέλιου Πέτσα επιχορηγούνται με συνολικό ποσό έως 19.271.229,95 ευρώ Δήμοι και Περιφέρειας της χώρας για την εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεών τους που απορρέουν από διαταγές πληρωμής και δικαστικές αποφάσεις που έχουν καταστεί τελεσίδικες έως την 24η Μαρτίου 2022 και αφορούν σε αξιώσεις από προμήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων ή αποζημιώσεις από αδικοπραξία.

Ο Δήμος Δράμας λαμβάνει ποσό 232.844,96 ευρώ.