Με 20.000 ευρώ ενισχύεται ο Δήμος Δράμας για προμήθειες υλικού καθώς και λοιπών υπηρεσιών σχετικών με τη λήψη μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού σε οικισμούς και καταυλισμούς Ρομά. Συνολικά διατίθεται συνολικό ποσό ύψους 2.255.000 ευρώ σε 98 Δήμους της χώρας. Την σχετική απόφαση υπέγραψε ο ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Τάκης Θεοδωρικάκος και το ποσό κατανέμεται από τον λογαριασμό του υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων».