ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 16,9 ΕΚ. ΕΥΡΩ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

 

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Αλέξη Χαρίτση εγκρίθηκε η κατανομή ποσού ύψους 16.910.000,00 ευρώ σε Δήμους της Χώρας, αποκλειστικά για την κάλυψη δράσεων αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών, με χρέωση του λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Το εν λόγω ποσό μπορεί να αξιοποιηθεί από τους Δήμους, για τη χρηματοδότηση Προγραμμάτων προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης, με σκοπό την άμβλυνση των κινδύνων, σε περιοχές ιδιαίτερης προστασίας, αλλά και για την απομάκρυνση των υπολειμμάτων καθαρισμού της βλάστησης που ενεργείται για τους ίδιους λόγους από ιδιοκτήτες σε περιβάλλοντες χώρους κατοικιών και εκτάσεις.

Επίσης, μπορούν να χρηματοδοτηθούν έργα προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης κυρίως στη ζώνη μίξης δασών – πόλεων και οικισμών για λόγους αντιπυρικής προστασίας των πολεοδομικών συγκροτημάτων αλλά και τη συντήρηση και βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου.

Τέλος, ενισχύεται η εθελοντική δράση, ενώ παράλληλα καλύπτονται οι ανάγκες που προκύπτουν από την έλλειψη σε εξοπλισμό, λειτουργικά έξοδα και την κάλυψη δαπανών μίσθωσης οχημάτων για την ενίσχυση του έργου της καταστολής ή της αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.

Όσον αφορά τους Δήμους του Νομού Δράμας κατανέμονται συνολικά 170.600 ευρώ. Η κατανομή έχει ως εξής:

Δήμος Δοξάτου: 28.600 ευρώ

Δήμος Δράμας: 48.000 ευρώ

Δήμος Κ. Νευροκοπίου: 26.000 ευρώ

Δήμος Παρανεστίου: 37.000 ευρώ

Δήμος Προσοτσάνης: 31.000 ευρώ