Εγκρίθηκε από το Πράσινο Ταμείο χρηματοδότηση ύψους 166.160 ευρώ για το Δήμο Κάτω Νευροκοπίου για την «προμήθεια πέντε βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών με κάδους συμβατούς με τα κοινά απορριμματοφόρα των ΟΤΑ για την αναβάθμιση Κοινόχρηστων Χώρων».

Η σχετική συνεδρίαση του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου πραγματοποιήθηκε στις 2 Δεκεμβρίου 2020. Σε αυτήν αποφασίστηκε η ένταξη σειράς έργων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», στον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Αστική Αναζωογόνηση». Συνολικά εγκρίθηκαν 14 προτάσεις, μεταξύ των οποίων και αυτή του Δήμου Κ. Νευροκοπίου.

Σε σχετική ανάρτησή του, για την έγκριση της χρηματοδότησης, ο Βουλευτής Ν.Δ. Νομού Δράμας κ. Κωνσταντίνος Μπλούχος επεσήμανε: ««Παρ’ όλες τις αντίξοες συνθήκες, η στήριξη των δήμων μας συνεχίζεται απρόσκοπτα. Απτά αποτελέσματα, συνεχούς και αδιάκοπης συνεργασίας».