ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ

 

Κυκλοφόρησε τό ἡμερολόγιο τοῦ ἔτους 2018 τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας πού εἶναι ἀφιερωμένο στόν ἑλληνισμό τῆς Θράκης.

Μπορεὶτε νά τό προμηθευτεῖτε σέ ὅλους τούς Ἱερούς Ναούς καί στό Βιβλιοπωλεῖο τῆς Μητροπόλεώς μας.

 

Πρόλογος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δράμας κ. Παύλου

 

Στόν ἑλληνισμό τῆς Θράκης ἀφιερώνουμε τό ἡμερολόγιο τοῦ ἔτους 2018 τῆς ἱερᾶς μητροπόλεώς μας.

Οἱ Ἕλληνες τῆς Θράκης πρῶτοι αὐτοί βίωσαν τόν πόνο καί τό αἷμα κατά τίς γεωπολιτικές ἀνακατατάξεις τοῦ προηγούμενου αἰώνα. Εἶχαν τό θλιβερό προνόμιο πρῶτοι αὐτοί νά γευθοῦν τίς συνέπειες τοῦ ἐκπατρισμοῦ. Πρῶτα οἱ κατοικοῦντες τή Βόρεια Θράκη (Ἀνατολική Ρωμυλία), πού βίαια προσαρτήθηκε στή Βουλγαρική ἡγεμονία (6-9-1885).

Οἱ διώξεις καί οἱ ἐκτοπίσεις συνεχίστηκαν ἐντονότερα στά ἑπόμενα χρόνια, μέχρι πού τόν Ἰούλιο-Αὔγουστο τοῦ 1906 κατέληξαν στό μεγάλο διωγμό τοῦ ἑλληνισμοῦ τῆς Βουλγαρίας καί τῆς Βόρειας Θράκης, μέ ἀποκορύφωση τίς σφαγές τῆς Ἀγχιάλου.

Στή συνέχεια, μετά τήν ἔκρηξη τοῦ Α΄Παγκοσμίου πολέμου ὑπέστησαν τά πάνδεινα, μέ διαδοχική ἐναλλαγή τῶν κατακτητῶν. Τήν περίοδο αὐτή ὀλέθριες ὑπῆρξαν οἱ συνέπειες γιά τούς Ἕλληνες τῆς Θράκης. Καταστροφές πόλεων καί χωριῶν, μεταναστεύσεις, ἀπελάσεις συνετέλεσαν, ὥστε ἡ μέχρι τότε ἀνθοῦσα οἰκονομἰα νά παραλύσει καί ἡ πολιτιστική ζωή νά καταστραφεῖ.

Ὅταν πλέον τέθηκε ἡ ταφόπλακα γιά τά δίκαια τοῦ ἑλληνισμοῦ στήν περιοχή, πρόσφυγες οἱ Θρακιῶτες κατέφυγαν στά ἐντεῦθεν τοῦ Ἕβρου ποταμοῦ ἐλεύθερα ἐδάφη.

Ἡ μητρόπολις μας, κατ’ ἐξοχήν προσφυγική, δέχθηκε πρόσφυγες καί ἀπό τή βόρεια Θράκη καί ἀπό τήν Ἀνατολική. Μαζί τους ἔφεραν κειμήλια πνευματικά, τά ὁποῖα κοσμοῦν τούς Ἱερούς ναούς μας. Κέντρο αὐτῶν ὁ Ἱερός Ναός τῶν Δώδεκα Ἀποστόλων στή Δράμα, μέ πολλά κειμήλια ἀπό τήν Ἀδριανούπολη.

Οἱ δραστήριοι Θρακικοί σύλλογοι μέ κορυφαῖο τή “Θρακική Ἑστία” καλλιεργοῦν καί μεταφυτεύουν ὅλη τήν παράδοση τῆς Θράκης.

Καθῆκον μας ἡ ἀφιέρωση τοῦ ἡμερολογίου τοῦ ἔτους 2018 στην ἱερά μνήμη ἐκείνων πού ἔμειναν στά ἅγια χώματα, ἐκείνων πού ἦρθαν καί ὀρθοπόδησαν καί ἔζησαν ἀξιοπρεπῶς καί ἐθνοπρεπῶς, καί αὐτῶν πού κρατοῦν τό ἅγιο φῶς αὐτῆς τῆς ἱερῆς παρακαταθήκης ἀναμμένο.