Οι αγρότες που καλλιεργούν ελιές και ροδιές και των οποίων το φυτικό κεφάλαιο ζημιώθηκε (σπασίματα κλάδων, ξηράνσεις δένδρων, σχισίματα) από τους παγετούς και τις ισχυρές χιονοπτώσεις που έλαβαν χώρα κατά τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2017 καλούνται από τον Δήμο Δράμας να υποβάλλουν αρχικές αιτήσεις χορήγησης ενίσχυσης κατά το χρονικό διάστημα από 21/6/2017 έως και 29/6/2017.

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν στους κατά τόπους ανταποκριτές του Ε.Λ.Γ.Α. (Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου μας και στο γραφείο 203 του Δήμου Δράμας για την Δημοτική Κοινότητα Δράμας).Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι πρόσφατη δήλωση ΟΣΔΕ και φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση του Ε.Λ.Γ.Α., ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο ότι δεν θα υποβληθούν αρχικές δηλώσεις ζημιάς σε περιπτώσεις που αφορούν μόνον απώλεια παραγωγής.