Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ε.Δ. Α.Μ.Θ., ΟΜΟΦΩΝΑ αποφάσισε την οικονομική ενίσχυση των παρακάτω δράσεων:

1) Παραγωγή της ιστορικής ταινίας «ΠΕΝΤΕ» (5.000 €).

2) 1ο Φεστιβάλ Ειρήνης του Δήμου Ιάσμου (3.000 €).

3) Προβολή διαφημιστικού σποτ σε όλα τα τηλεοπτικά μέσα της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. για την τουριστική προβολή της Σαμοθράκης (3.000 €).

4) Συνδιοργάνωση μουσικής εκδήλωσης στη Σαμοθράκη (3.000 €).

Η Π.Ε.Δ. Α.Μ.Θ., αντιλαμβανόμενη τις οικονομικές δυσχέρειες που αντιμετωπίζει η αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού τα τελευταία χρόνια, στηρίζει πολιτιστικές και τουριστικές δράσεις των Δήμων της Α.Μ.Θ. προς όφελος των τοπικών κοινωνιών και συνολικά της Περιφέρειάς μας.