Δειγματοληπτικούς ελέγχους για την εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικότητας των εμβολιασμών στους εργαζομένους των μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων και φροντίδας ατόμων με αναπηρία, πραγματοποιούν από το πρωί κλιμάκια της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της ΕΑΔ, όσοι εργαζόμενοι δεν έχουν υποβάλει αίτηση εξαίρεσης/απαλλαγής από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό για ειδικότερους λόγους υγείας διατηρούν το δικαίωμα να καταθέσουν αίτηση εξαίρεσης έως την Τετάρτη 18/8.

Υπενθυμίζουμε πως από σήμερα το σύνολο του προσωπικού (ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό προσωπικό) των ιδιωτικών, δημόσιων και δημοτικών μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων και φροντίδας ατόμων με αναπηρία, θα πρέπει να έχει λάβει την α΄ δόση ή τη μοναδική δόση εμβολίου.

Σημειώνεται επίσης πως από τις αρχές Ιουλίου έως και τις 12 Αυγούστου, το ποσοστό όσων εργαζομένων σε γηροκομεία έχουν κάνει έστω και την πρώτη δόση του εμβολίου ανέβηκε από το 62,23% στο 74,28% (12/8).

Οι ποινές σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με το μέτρο προβλέπονται οι εξής κυρώσεις:

Δημόσιος Τομέας: Για τον εργαζόμενο : ειδικό διοικητικό μέτρο αναστολής καθηκόντων (μη καταβολή αποδοχών) με απόφαση του επικεφαλής του Φορέα.

Άρση αναστολής μετά την πάροδο 14 ημερών από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού.

Ιδιωτικός Τομέας: Για τον εργαζόμενο: Ο εργοδότης υποχρεούται να μην κάνει δεκτή την παροχή της εργασίας του εργαζομένου και απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αποδοχών για το χρονικό διάστημα μη παροχής εργασίας.

Για τον εργοδότη: Στον εργοδότη που απασχολεί προσωπικό κατά παράβαση των οικείων διατάξεων επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο

α) 10.000 € για κάθε παράβαση και έως 50.000€ και

β) σε περίπτωση υποτροπής που διαπιστώνεται σε επανέλεγχο 20.000€ για κάθε παράβαση και έως 200.000€.

Πηγή: imerisia.gr