ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Ν. ΔΡΑΜΑΣ

 

  • Αίτημα σύγκλησης των Διαρκών Επιτροπών Οικονομικών, Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής

 

Ο Βουλευτής Δράμας του ΣΥΡΙΖΑ Θ. Ξανθόπουλος και 29 ακόμη Βουλευτές της αξιωματική αντιπολίτευσης, ζητούν από τον Πρόεδρο της Βουλής να γίνει δεκτό το αίτημα της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) και να συγκληθούν άμεσα σε κοινή συνεδρίαση οι Διαρκείς Επιτροπές Οικονομικών και Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, με θέμα την χρηματοδότηση των επιχειρήσεων από το τραπεζικό σύστημα.

«Η υλοποίηση μέτρων ενίσχυσης της ρευστότητας των επιχειρήσεων, ιδίως των μικρών και των μεσαίων, αναδεικνύεται σε μείζον ζήτημα για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι ένα μεγάλο ποσοστό των επιχειρήσεων αποκλείεται από τα συγκεκριμένα μέτρα», επισημαίνουν οι Βουλευτές.

Το αίτημα προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Κωνσταντίνο Τασούλα, το οποίο κοινοποιείται στον Πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου κ. Γεώργιο Βλάχο και στον Πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων κ. Σταύρο Καλογιάννη, έχει ως εξής:

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Λάβαμε και εμείς την επιστολή της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) με αίτημα την έκτακτη σύγκληση των Διαρκών Επιτροπών Παραγωγής και Εμπορίου και Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής σε κοινή συνεδρίαση.

Το αίτημα μάς βρίσκει απολύτως σύμφωνους.

Ο τρόπος υλοποίησης των μέτρων ενίσχυσης της ρευστότητας των ελληνικών επιχειρήσεων αναδεικνύεται σε μείζον ζήτημα για την πορεία της ελληνικής οικονομίας.

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι ένα μεγάλο ποσοστό των επιχειρήσεων αποκλείεται από τα συγκεκριμένα μέτρα.

Αναλυτικότερα και σύμφωνα με δηλώσεις του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μόνο 2.000 επιχειρήσεις έχουν αποκτήσει πρόσβαση σε χρηματοδότηση από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας της Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Τούτων δοθέντων, θεωρούμε ότι οι αρμόδιες Επιτροπές οφείλουν όχι μόνο να ενημερωθούν, αλλά και να αναζητήσουν λύσεις για το μείζον πρόβλημα του αποκλεισμού μεγάλου ποσοστού της ελληνικής επιχειρηματικότητας από τα χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία μάλιστα εγγυάται το ελληνικό Δημόσιο.

Σας παρακαλούμε, λοιπόν, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας, να ορίσετε, το συντομότερο δυνατόν, την ειδική συνεδρίαση των αρμόδιων Επιτροπών.