Με Απόφαση του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Κ. Χατζηδάκη, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. Β’ 948/11.3.2021) πραγματοποιήθηκε κατανομή 184 θέσεων εργασίας σε Δήμους για τη λειτουργία του Προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι”, για άτομα που προστατεύονται από τον ν.2643/1998, και οι οποίες θα πληρωθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2643/1998.

Να σημειωθεί ότι οι εν λόγω προσλήψεις είχαν πάρει έγκριση ΠΥΣ πριν πολύ καιρό, τον Νοέμβριο 2019 και τον Ιούλιο 2020.

Οι θέσεις για Δήμους του Νομού Δράμας έχουν ως εξής:

Δήμος Δοξάτου 1 θέση ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών, κατηγορία ΑμεΑ

Δήμος Δράμας 1 θέση ΠΕ Ψυχολόγων, κατηγορία έμμεση ΑμεΑ

Δήμος Παρανεστίου 1 θέση ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών, κατηγορία Τριτέκνων