Με επιτυχία συμμετοχών και εκτός ορίων Νομού Δράμας, καθώς και την ενεργή αλλά και δυναμική παρουσία όλων όσων συμμετείχαν, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 16 Μαΐου 2021, το διαδικτυακό Βιβλιοσεμινάριο/Εργαστήριο με θέμα την Ψυχοανθεκτικότητα από το Βιβλίο του Δρ. Λάζαρου Α. Βλαχόπουλου, Δεξιότητες Ζωής (Εκδόσεις: Νότιος Άνεμος).